| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/93/11 Rady Gminy Janowiec Kościelny

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie : ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie rt.18, ust.2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r., Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r., Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675; z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r., Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) Rada Gminy Janowiec Kościelny uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych:

1. wzór formularza deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do uchwały.

2. wzór formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN-1, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do uchwały.

3. wzór formularza deklaracji na podatek rolny DR-1, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 3 do uchwały.

4. wzór formularza informacji w sprawie podatku rolnego IR-1, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 4 do uchwały.

5. wzór formularza deklaracji na podatek leśny DL-1, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 5 do uchwały.

6. wzór formularza informacji w sprawie podatku leśnego IL-1, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 6 do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr III/13/02 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 grudnia 2002 r . w sprawie ustalenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości, formularza deklaracji na podatek rolny, formularza na podatek leśny, formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, formularza informacji o gruntach, formularza informacji o lasach (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2003 r. Nr 6, poz. 107).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowiec Kościelny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku. P

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Zakrzewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/93/11
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/93/11
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/93/11
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/93/11
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik4.doc

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/93/11
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik5.doc

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/93/11
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik6.doc

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »