| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/147/2012 Rady Gminy Barciany

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie podziału Gminy Barciany na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 12 § 2, § 11 i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 112 ze zm.) w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 113 ze zm.) - Rada Gminy Barciany, działając na wniosek Wójta Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Barciany na 7 stałych obwodów głosowania.

§ 2. Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Barciany.

§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie.

§ 5. Przepisy uchwały mają zastosowanie do kadencji Rady Gminy Barciany i kadencji Wójta Gminy Barciany następujących po kadencji, w trakcie której uchwała weszła w życie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia po podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Barciany.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Wiesława Małgorzata Kłaczko-Dyjas


Załącznik do Uchwały Nr XXII/147/2012
Rady Gminy Barciany
z dnia 25 października 2012 r.

Wykaz stałych obwodów głosowania, ich granice i numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

Numer okręgu wyborczego

1

Sołectwo Barciany

Zespół Szkół w Barcianach, ul. Nowa 1A - stołówka

1,2,3

2

Sołectwa: Gęsie Góry, Gęsiki, Suchawa, Ogródki, Rodele

Zespół Szkół w Barcianach, ul. Nowa 1A - sala gimnastyczna

4,6

3

Sołectwa: Radosze, Wilkowo Małe, Modgarby, Drogosze

Zespół Szkół w Drogoszach - stołówka
Drogosze 40

5,7,8

4

Sołectwa: Winda, Podławki, Skierki

Zespół Szkół w Windzie - stołówka
Winda 6

9,10

5

Sołectwa: Asuny, Aptynty, Bobrowo

Zespół Szkół w Mołtajnach - sala lekcyjna od wejścia głównego - SP
Mołtajny 1

11

6

Sołectwo Mołtajny

Zespół Szkół w Mołtajnach - sala gimnastyczna
Mołtajny 1

12,13

7

Sołectwa: Frączkowo, Skandawa, Momajny, Krelikiejmy, Solkieniki, Silginy

Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Skandawie
Skandawa 34

14,15


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXII/147/2012 z dnia 25 października 2012r.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzając ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.) Rada Gminy dokona podziału gminy na stałe obwody głosowania oraz ustali ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w terminie 3 miesięcy od dnia podziału gminy na okręgi wyborcze. Art.12 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) - Kodeks Wyborczy stanowi, że stały obwód głosowania powinien obejmować od 500 do 3 000 mieszkańców. W myśl art. 12 § 2 Kodeksu Wyborczego podziału gminy na stałe obwody głosowania dokonuje rada gminy w drodze uchwały, na wniosek wójta, burmistrza, prezydenta. Przepis art. 12 § 11 Kodeksu wyborczego ustanawia obowiązek określenia w uchwałach o podziale gminy na obwody głosowania siedzib obwodowych komisji wyborczych. Proponując lokale na siedziby obwodowych komisji wyborczych starano się je wyznaczyć w miejscach zapewniających łatwy do nich dostęp. Uwzględniono również dyspozycję art. 186 § 1 Kodeksu wyborczego w związku z art. 15a Przepisów wprowadzających ustawę - Kodeks wyborczy, który zobowiązuje w przyszłości wyznaczenie odpowiedniej liczby siedzib obwodowych komisji wyborczych w budynkach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Proponowany podział Gminy Barciany na obwody głosowania będzie miał zastosowanie do wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, do Parlamentu Europejskiego oraz do referendów od chwili jego uchwalenia. Dla wyborów organów samorządowych, zgodnie z art. 16 Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy przyjęty podział na obwody głosowania będzie miał zastosowanie od kadencji 2014-2018.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Szczygielski

 Ekspert rynku leasingowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »