| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/150/2012 Rady Gminy Kolno

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie podziału Gminy Kolno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 12 § 2, § 11 i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 1) ) w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr. 21, poz. 113 2) ) działając na wniosek Wójta Gminy Kolno

Rada Gminy Kolno uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Kolno na 3 stałe obwody głosowania.

§ 2. Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Wójt Gminy przekazuje niezwłocznie Uchwałę Wojewodzie Warmińsko - Mazurskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie.

§ 6. Przepisy uchwały mają zastosowanie do kadencji Rady Gminy Kolno i kadencji Wójta Gminy Kolno, następujących po kadencji, w trakcie której uchwała weszła w życie.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie Kolno.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Bancerz

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012r., poz. 849.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011r. Nr 102, poz. 588, Nr 149, poz. 889 i Nr 147, poz. 881


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/150/2012
Rady Gminy Kolno
z dnia 25 października 2012 r.

Podział Gminy Kolno na obwody głosowania

Numer obwodu

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1

sołectwa: Kolno (Kolenko),
Ryn Reszelski, Tarniny, Kabiny, Kominki, Otry, Samławki (Gajówka Augustowska)

Gminny Ośrodek Kultury w Kolnie Kolno 25b, 11-311 Kolno

2

sołectwo: Lutry (Górkowo), Wągsty, Wójtowo, Wysoka Dąbrowa, Tejstymy (Augustówka)

Biblioteka Publiczna Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach Lutry 12, 11-311 Kolno

3

sołectwo : Bęsia (Bocianowo), Górowo, Kruzy, Wólka (Oterki)

Gminny Ośrodek Kultury w Kolnie filia w Bęsi pn."Centrum Kultury w Bęsi "
Bęsia 24, 11-311 Kolno

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Skibiński

Specjalista w zakresie prawa samorządowego, gospodarczego oraz spraw odszkodowawczych. Kancelaria prowadzi blog prawniczy „Filiżanka Prawa”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »