| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/222/12 Rady Powiatu Iławskiego

z dnia 1 września 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 7 pkt 3 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późń. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi, Rada Powiatu Iławskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwałę Nr XXXIX/331/06 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym zmienia się w ten sposób, że § 1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 1. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z dziećmi, młodzieżą oraz na rzecz dzieci i ich rodzin przez nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, ustala się według następujących norm:

Lp.

Stanowisko

Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin

1.

Nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzących gimnastykę korekcyjną

18

2.

Nauczyciele szkół i placówek prowadzących zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim

18

3.

Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, doradcy zawodowi, a także inni specjaliści prowadzący zajęcia specjalistyczne zatrudnieni w szkołach i placówkach

26

4.

Nauczyciele centrów kształcenia praktycznego prowadzący zajęcia w systemie pracowniano-laboratoryjnym

18

5.

Nauczyciele bibliotekarze zatrudnieni w bibliotekach pedagogicznych

35

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Henryk Dzierzęcki


Uzasadnienie

W związku z zamiarem likwidacji z dniem 31 sierpnia 2012 r. Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu, Filii w Iławie i utworzenia z dniem 1 września 2012 r. Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Iławie należy, zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), określić tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych. Bibliotekarze bibliotek pedagogicznych, którzy będą zatrudnieni w nowoutworzonej Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Iławie, będą pracowali w wymiarze 35 godzin tygodniowo, czyli w takim wymiarze jak dotychczas.Organ prowadzący ustala również pensum pedagogom, psychologom, logopedom, doradcom zawodowym, a także innym specjalistom prowadzącym zajecia specjalistyczne. Pensum tych nauczycieli zostaje podwyższone do 26 godzin tygodniowo, ponieważ od 1 września 2012 r. obowiązuje w pełnym zakresie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r., Nr 228, poz. 1487), które obliguje dyrektorów szkół i placówek do organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zdecydowanie większym zakresie. Zwiększenie wymiaru czasu pracy tym nauczycielom powoduje brak konieczności tworzenia nowych etatów oraz możliwość łatwiejszego wywiązywania się z nowych obowiązków. Projekt niniejszej uchwały został zaopiniowany przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat iławski.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Zentel

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »