| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/222/12 Rady Powiatu Iławskiego

z dnia 1 września 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 7 pkt 3 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późń. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi, Rada Powiatu Iławskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwałę Nr XXXIX/331/06 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym zmienia się w ten sposób, że § 1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 1. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z dziećmi, młodzieżą oraz na rzecz dzieci i ich rodzin przez nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, ustala się według następujących norm:

Lp.

Stanowisko

Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin

1.

Nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzących gimnastykę korekcyjną

18

2.

Nauczyciele szkół i placówek prowadzących zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim

18

3.

Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, doradcy zawodowi, a także inni specjaliści prowadzący zajęcia specjalistyczne zatrudnieni w szkołach i placówkach

26

4.

Nauczyciele centrów kształcenia praktycznego prowadzący zajęcia w systemie pracowniano-laboratoryjnym

18

5.

Nauczyciele bibliotekarze zatrudnieni w bibliotekach pedagogicznych

35

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Henryk Dzierzęcki


Uzasadnienie

W związku z zamiarem likwidacji z dniem 31 sierpnia 2012 r. Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu, Filii w Iławie i utworzenia z dniem 1 września 2012 r. Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Iławie należy, zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), określić tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych. Bibliotekarze bibliotek pedagogicznych, którzy będą zatrudnieni w nowoutworzonej Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Iławie, będą pracowali w wymiarze 35 godzin tygodniowo, czyli w takim wymiarze jak dotychczas.Organ prowadzący ustala również pensum pedagogom, psychologom, logopedom, doradcom zawodowym, a także innym specjalistom prowadzącym zajecia specjalistyczne. Pensum tych nauczycieli zostaje podwyższone do 26 godzin tygodniowo, ponieważ od 1 września 2012 r. obowiązuje w pełnym zakresie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r., Nr 228, poz. 1487), które obliguje dyrektorów szkół i placówek do organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zdecydowanie większym zakresie. Zwiększenie wymiaru czasu pracy tym nauczycielom powoduje brak konieczności tworzenia nowych etatów oraz możliwość łatwiejszego wywiązywania się z nowych obowiązków. Projekt niniejszej uchwały został zaopiniowany przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat iławski.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »