| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/140/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu

z dnia 27 listopada 2012r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113 , poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111; Dz. U. Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1242, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 679; z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134 poz. 777; z 2012 r. Dz.U., poz. 567) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. Nr 95, poz. 613; zm. z 2010 r. Dz. U. Nr 96, poz. 620; Dz. U. Nr 225, poz. 1461; Dz. U. Nr 226, poz. 1475; z 2011r. Nr 102, poz. 584; Dz. U. Nr 112, poz. 654; Dz. U. Nr 171, poz. 1016; Dz. U. Nr 232, poz. 1378), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M.P. z 2012 r. , poz. 587); Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2012 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 r. (M.P. z 2012 r., poz. 743) - Rada Miejska w Pasymiu uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

Masa całkowita pojazdu

Wysokość podatku w

Powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

660,00

Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

1 100,00

Powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton

1 320,00

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) od 12 ton i poniżej 29 ton

Liczba osi

Zawieszenie pneumatyczne lub równoważne

wysokość podatku w

Inny system zawieszenia osi

wysokość podatku w

2 osie

1 760,00

1 870,00

3 osie

1 920,00

2 040,00

4 osie i więcej

2 200,00

2 400,00

b) od 29 ton włącznie

Liczba osi

Zawieszenie pneumatyczne lub równoważne

wysokość podatku w

Inny system zawieszenia osi

wysokość podatku w

2 osie

1 870,00

1 920,00

3 osie

2 040,00

2 200,00

4 osie i więcej

2 200,00

2 760,00

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1 310,00 zł

b) 2 osie

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

wysokość podatku w

Inny system zawieszenia osi

wysokość podatku w

Od 12 ton i poniżej 31 ton

1 600,00

1 730,00

Od 31 ton do 36 ton włącznie

1 890,00

2 200,00

Powyżej 36 ton

1 780,00

2 300,00

c) 3 osie i więcej

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

wysokość podatku w

Inny system zawieszenia osi

wysokość podatku w

Od 12 ton i poniżej 31 ton

1 730,00

1 940,00

Od 31 ton i poniżej 36 ton

2 100,00

2 310,00

Od 36 ton

2 100,00

2 830,00

4) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

a) od 7 ton i poniżej 12 ton - 940,00 zł

b) od 12 ton i poniżej 36 ton

Liczba osi

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

wysokość podatku w

Inny system zawieszenia osi

wysokość podatku w

1 oś

1 210,00

1 260,00

2 osie

1 420,00

1 570,00

3 osie i więcej

1 660,00

1 760,00

c) powyżej 36 ton

Liczba osi

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

wysokość podatku w

Inny system zawieszenia osi

wysokość podatku w

1 oś

1 360,00

1 430,00

2 osie

1 540,00

1 890,00

3 osie

1 760,00

1 890,00

5) Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia

Liczba miejsc

Wysokość podatku w

Mniej niż 30 miejsc

1 440,00

Równo lub więcej niż 30 miejsc

1 860,00

§ 2.

Traci moc uchwała Nr XII/75/2011 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 3.

Uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Elżbieta Dyrda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.

Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »