| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/128/12 Rady Gminy Lubawa

z dnia 30 listopada 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r., poz. 567), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r., Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378 ) Rada Gminy Lubawa uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/186/05 Rady Gminy Lubawa z dnia 29.12.2005 r. zmienionej uchwałą Rady Gminy Lubawa Nr VIII/45/07 z dnia 31.05.2007 r. i uchwałą Rady Gminy Lubawa Nr XII/72/2011 z dnia 30.11.2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości wprowadza się następującą zmianę: w § 1. pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) budynki i budowle lub ich części oraz grunty zajęte wyłącznie na cele: świetlic wiejskich, kultury, sportu, ochrony przeciwpożarowej, opieki społecznej z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej".

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2013 r. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i we wsiach sołeckich.

Przewodniczący Rady


Jan Laskowski

reklama

POLECANE

Polecamy

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »