| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/128/12 Rady Gminy Lubawa

z dnia 30 listopada 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r., poz. 567), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r., Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378 ) Rada Gminy Lubawa uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/186/05 Rady Gminy Lubawa z dnia 29.12.2005 r. zmienionej uchwałą Rady Gminy Lubawa Nr VIII/45/07 z dnia 31.05.2007 r. i uchwałą Rady Gminy Lubawa Nr XII/72/2011 z dnia 30.11.2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości wprowadza się następującą zmianę: w § 1. pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) budynki i budowle lub ich części oraz grunty zajęte wyłącznie na cele: świetlic wiejskich, kultury, sportu, ochrony przeciwpożarowej, opieki społecznej z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej".

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2013 r. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i we wsiach sołeckich.

Przewodniczący Rady


Jan Laskowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WWW.SCANDIHOME.PL

Sklep internetowy ze skandynawskimi dodatkami do wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »