| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/132/2012 Rady Gminy Płoskinia

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późniejszymi zmianami) i art. 5 ust 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Płoskinia uchwala co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Płoskinia:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,88 od 1 m2powierzchni;

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych- 4,51 zł od 1 ha powierzchni;

c) pozostałych, w tym

- powierzchni do 1 ha - 0,17 zł od 1 m2powierzchni;

- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,45 zł od 1 m2powierzchni;

- nie wymienionych w lit "a" i "b" - 0,45 zł od 1 m2powierzchni.

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,73 od 1 m2powierzchni użytkowej;

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej- 21,00 od 1 m2powierzchni użytkowej;

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,65 od 1 m2powierzchni użytkowej;

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń- 4,63 od 1 m2powierzchni użytkowej;

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,66 od 1 m2powierzchni użytkowej;

3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach z dnia 19 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) grunty i budynki wykorzystywane na cele kulturalne, ochrony przeciwpożarowej oraz zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,

2) budowle w postaci urządzeń wodno-kanalizacyjnych służących do zaopatrzenia wodę i odprowadzania ścieków,

3) grunty wykorzystywane wyłącznie jako plac zabaw dla dzieci.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, tracą moc Uchwała Nr XIII/65/2011 Rady Gminy Płoskinia z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie stawek w podatku od nieruchomości na rok 2012( Dz.Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2012r. poz. 220) zmieniona Uchwałą Nr XIV/74/2011 Rady Gminy Płoskinia z dnia 29 grudnia 2011 roku .(Dz.Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2012r. poz. 549).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Piotr Szepeta

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »