| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/307/14 Rady Powiatu Działdowskiego

z dnia 25 marca 2014r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2014

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt 8 lit. "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2013r. poz.595 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę 699.517 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dochody budżetu powiatu na 2014 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą 56.612.220 zł , z tego : dochody bieżące w wysokości 55.138.153 zł , dochody majątkowe w wysokości 1.474.067 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki o kwotę 92.474 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. 1. Wydatki budżetu powiatu na 2014 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą 58.787.041 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące kwotę 54.548.629 zł , w tym w szczególności na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27.133.339 zł.

2) wydatki majątkowe kwotę 4.238.412 zł .

3. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 2.747.272 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2014 roku w wysokości 1.491.140 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokosci 917.015 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5.

- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 5. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokosci 2.174.821 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.174.821 zł

§ 6. Przychody budżetu w wysokosci 2.601.069,64 zł , rozchody w wysokości 426.248,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł,

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 9. 1. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody - 350.112 zł , wydatki - 350.112 zł , zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Władysław Kubiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/307/14
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 25 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

zał.1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/307/14
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 25 marca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

zał.2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/307/14
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 25 marca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

zał.3 do uchwały .

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXXV/307/14
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 25 marca 2014 r.
Zalacznik3a.pdf

zał.3a do uchwały .

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/307/14
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 25 marca 2014 r.
Zalacznik4.pdf

zał.4 do uchwały

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/307/14
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 25 marca 2014 r.
Zalacznik5.pdf

zał.5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/307/14
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 25 marca 2014 r.
Zalacznik6.pdf

zał.6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXV/307/14
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 25 marca 2014 r.
Zalacznik7.pdf

zał.7 do uchwały

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXV/307/14
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 25 marca 2014 r.
Zalacznik8.pdf

zał.8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXV/307/14
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 25 marca 2014 r.
Zalacznik9.pdf

zał.9

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Jankowski

Przedsiębiorca, Partner Zarządzający Cafe Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »