| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LII/301/2014 Rady Miejskiej w Miłomłynie

z dnia 26 marca 2014r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Miłomłyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.) art.12 § 2, § 3 i § 11-13 i art. 13 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) i art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm. ), na wniosek Burmistrza Rada Miejska w Miłomłynie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwałę Rady Miejskiej w Miłomłynie Nr XXXIII/204/2013 z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Miłomłyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2013 r. poz. 914) zmienia się w ten sposób, że w załączniku do tej uchwały:

1/ w obwodzie nr 1 w rubryce "Granice obwodu (miejscowości)" po wyrazie "Zielona" stawia się przecinek i dodaje się wyrazy : "Miła", "Kwiatów Polnych" oraz "Sołectwo Bagieńsko: Ziemaki"

2/ w obwodzie nr 2 w rubryce "Granice obwodu (miejscowości)" skreśla się wyraz "Ziemaki".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.

§ 3. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Elblągu.

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Miłomłyn.

2. Na powyższą uchwałę wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Elblągu w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do kadencji następujących po kadencji, w czasie której weszła w życie.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Paweł Jaskółowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »