| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/298/2014 Rady Gminy Stawiguda

z dnia 17 czerwca 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Stawiguda

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013 poz. 594 z późn. zm.), art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIV/273/2014 Rady Gminy Stawiguda z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Stawiguda wprowadza się zmiany w § 3 który otrzymuje brzmienie:

1. Podmioty ubiegające się o dotację przedstawiają Wójtowi Gminy Stawiguda, wniosek którego wzór stanowi załącznik nr 1.

2. Dotacja, o której mowa w § 1 przekazywana będzie z dołu, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na konto wskazane przez podmiot, któremu przyznano dotację.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Marian Mackiewicz


Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/298/2014
Rady Gminy Stawiguda
z dnia 17 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.doc

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Pasieczna

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »