| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/792/14 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2014 rok

w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2014 rok uchwalonego uchwałą Nr XXXIII/644/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2014 rok - z późniejszymi zmianami - poprzez:

1) zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.121.383 zł i zwiększenie planu wydatków
o kwotę 7.121.383 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2) zmiany w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

3) nowe brzmienie załącznika pn. "Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 roku", zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

4) nowe brzmienie załącznika pn. "Przychody i rozchody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2014 roku", zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

5) nowe brzmienie załącznika pn. "Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2014 roku", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

2. Budżet Województwa po zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem - 1.168.854.666 zł,

2) plan wydatków ogółem - 1.294.138.634 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 125.283.968 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 21.809.262 zł będzie kredyt zaciągany w banku w kwocie 129.200.000 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 17.893.230 zł.

3. Finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynosi 792.181.913 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Julian Osiecki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/792/14
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 24 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/792/14
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 24 czerwca 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/792/14
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 24 czerwca 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/792/14
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 24 czerwca 2014 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »