| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI.238.2014 Rady Powiatu w Giżycku

z dnia 26 czerwca 2014r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2014

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 211 i art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Giżyckiego na rok 2014, uchwalonym Uchwałą nr XXXV.208.2013 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2014, poprzez:

1) zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Budżet Powiatu Giżyckiego na rok 2014 po zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem w wysokości 75.855.270 zł, w tym:

a) dochody bieżące w wysokości 66.344.879 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 9.510.391 zł;

2) plan wydatków ogółem w wysokości 80.012.672 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 70.166.779 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 9.845.893 zł;

3) deficyt budżetu Powiatu w wysokości 4.157.402 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 4.157.402 zł;

4) przychody budżetu w wysokości 6.316.718 zł, w tym:

a) kredyty: 2.159.316 zł,

b) wolne środki: 4.157.402 zł;

5) rozchody budżetu w wysokości 2.159.316 zł z tytułu spłaty kredytów.

3. Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2014 r. po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki w 2014 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zestawienie dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2014, po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Zestawienie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2014, po zmianach zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2014 r., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych po zmianach zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu


Krystyna Kralkowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI.238.2014
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI.238.2014
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI.238.2014
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI.238.2014
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI.238.2014
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI.238.2014
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLI.238.2014
Rady Powiatu w Giżycku
z dnia 26 czerwca 2014 r.
Zalacznik7.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Michałek

Ekspert w zakresie finansów osobistych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »