| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/372/14 Rady Powiatu Iławskiego

z dnia 25 czerwca 2014r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2014

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, ze zm.) oraz art. 211 ust. 1, 2 i 4, art. 212 ust. 1, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 rokuo finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.), Rada Powiatu Iławskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Budżet Powiatu Iławskiego na 2014 rok zmienia się w ten sposób, że:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 547.900,-zł. Budżet powiatu po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi kwotę 106.567.270,-zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 89.097.558,-zł, dochody majątkowe w wysokości 17.469.712,-zł, zmiany dochodów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 157.304,-zł. Budżet powiatu po dokonanych zmianach po stronie wydatków wynosi kwotę 115.369.618,-zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 88.878.265,-zł, wydatki majątkowe w wysokości 26.491.353,-zł, zmiany wydatków zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

3) deficyt budżetowy po dokonanych zmianach wynosi kwotę 8.802.348,-zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej w kwocie 2.935.030,-zł oraz kredytu bankowego w kwocie 5.867.318,-zł. Zestawienie przychodów w kwocie 12.527.348,-zł i rozchodów w kwocie 3.725.000,-zł budżetu Powiatu związanych z finansowaniem deficytu budżetowego zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

4) wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 24.012.009,-zł zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.500.000,-zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 5.867.318,-zł.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Iławie.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu


Henryk Dzierzęcki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/372/14
Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Budżet Powiatu Iławskiego po zmianach


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/372/14
Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2014 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/372/14
Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.


Załącznik do Uchwały Nr XLV/372/14
Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 25 czerwca 2014 r.
uzasadnienie.pdf

reklama

POLECANE

Polecamy

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

mgr. inż. Bogumił Leśniewski

Specjalista ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »