| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/372/14 Rady Powiatu Iławskiego

z dnia 25 czerwca 2014r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2014

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, ze zm.) oraz art. 211 ust. 1, 2 i 4, art. 212 ust. 1, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 rokuo finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.), Rada Powiatu Iławskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Budżet Powiatu Iławskiego na 2014 rok zmienia się w ten sposób, że:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 547.900,-zł. Budżet powiatu po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi kwotę 106.567.270,-zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 89.097.558,-zł, dochody majątkowe w wysokości 17.469.712,-zł, zmiany dochodów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 157.304,-zł. Budżet powiatu po dokonanych zmianach po stronie wydatków wynosi kwotę 115.369.618,-zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 88.878.265,-zł, wydatki majątkowe w wysokości 26.491.353,-zł, zmiany wydatków zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

3) deficyt budżetowy po dokonanych zmianach wynosi kwotę 8.802.348,-zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej w kwocie 2.935.030,-zł oraz kredytu bankowego w kwocie 5.867.318,-zł. Zestawienie przychodów w kwocie 12.527.348,-zł i rozchodów w kwocie 3.725.000,-zł budżetu Powiatu związanych z finansowaniem deficytu budżetowego zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

4) wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 24.012.009,-zł zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.500.000,-zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 5.867.318,-zł.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Iławie.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu


Henryk Dzierzęcki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/372/14
Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Budżet Powiatu Iławskiego po zmianach


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/372/14
Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2014 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/372/14
Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 25 czerwca 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.


Załącznik do Uchwały Nr XLV/372/14
Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 25 czerwca 2014 r.
uzasadnienie.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TC Concept

Firma doradcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »