| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L/220/14 Rady Gminy Piecki

z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

Na podstawie ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Piecki uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy przyjętym uchwałą Rady Gminy Piecki Nr XLIV/186/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy na 2014 rok, dokonuje się zmian zgodnie z niżej wymienionymi załącznikami:

1) wydatki budżetu - załącznik Nr 1,

2) zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r. - załącznik Nr 2.

§ 2. Po zmianach budżet Gminy wynosi:

1) dochody 29.280.506 złotych,

2) wydatki 29.441.164 złotych,

3) deficyt budżetu 160.658 złotych.

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 160.658 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący


Andrzej Brodzik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/220/14
Rady Gminy Piecki
z dnia 24 czerwca 2014 r.

Wydatki budżetu

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

1 860 913,00

19 065,00

1 879 978,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1 601 260,00

19 065,00

1 620 325,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

15 000,00

19 065,00

34 065,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 635 451,00

- 19 065,00

1 616 386,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

340 000,00

- 19 065,00

320 935,00

4260

Zakup energii

280 000,00

- 19 065,00

260 935,00

Razem:

29 441 164,00

0,00

29 441 164,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/220/14
Rady Gminy Piecki
z dnia 24 czerwca 2014 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realziacji w 2014 roku

w złotych

Lp.

Dział

Rozdz.

§*

Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.

Planowane wydatki inwestycyjne roczne

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program

Nazwa zadania inwestycyjnego

rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)

w tym źródła finansowania

dochody własne j.s.t.

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

010

01010

Budowa zbiorowego zaopatrzenia w wodę m. Bobrówko, N.Most, Strzałowo,, Jakubowo oraz Kołowin

1 586 260

UG Piecki

2.

010

01010

Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację i rozbudowę hydrofroni w Pieckach

15 000

UG Piecki

3.

010

01010

Dokumentacja projektowa na rozbudowę wodociągu Piecki- Ostrów Pieckowski

19 065

19 065

19 065

4

600

60016

Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej Krutyń-Gałkowo

45 000

45 000

UG Piecki

5

600

60016

Opracownie dokumentacji technicznej przebudowy ul. 22-Stycznia w Pieckach

30 000

30 000

UG Piecki- f. 26.597.

6

754

75412

zakup średniego samochodu bojowego dla OSP Nawiady

618 160

UG Piecki

7

801

80104

Budowa przedszkola w Pieckach

2 473 890

UG Piecki

8

852

85203

Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Pieckach

20 000

20 000

ŚDS Piecki

9

852

85219

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku przy ul. Zwycięstwa 35 w Pieckach na potrzeby społeczno-kult.mieszkańców gminy Piecki

628 356

UG Piecki

10

900

90001

Kanalizacja sanitarna w m.Krutyń,m.Krutyński Piecek, m,Zielony Lasek, m.Zgon wraz z kolektorem przesyłowym do m.Piecki oraz budowa zbiorowego zaopatrzenia w wodę m.Zgon

40 710

UG Piecki

11

900

90001

Opracowanie dokumentacji budowy oczyszalni ścieków w Macharach

15 000

UG Piecki - f.s. 14.921

12

900

90002

System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa zakładu unieszkodliwaiania.

70 000

UG Piecki

13

900

90001

Opracowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej Machary (PGR)-Czaszkowo

40 000

UG Piecki

14

900

90095

Zagospodarowanie działki w m. Zgon

29 020

5 800

23 220

UG Piecki

15

900

90095

Urządzenie terenu rekreacyjnego na dz. przy ul. Zwycięstwa w Pieckach

15 000

UG Piecki

16

926

92601

Remont boiska do piłki nożnej w Dobrym Lasku

65 600

26 190

39 410

UG Piecki

17

926

92601

Remont płyty boiska na stadionie w Pieckach

350 000

150 000

200 000

UG Piecki

18

921

92109

Wykonanie dokumentacji świetlicy wiejskiej w Nawiadach

15 746

15 746

UG Piecki- f.s.

5 521 441

574 431

311801

0

-

262 630

x

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Zentel

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »