| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVII/427/2014 Rady Miejskiej w Węgorzewie

z dnia 24 września 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/186/2008 z dnia 30.05.2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi Węgorzewa uprawnienia do stanowienia o ich wysokości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz.U. z 20014 poz. 379, poz. 1072) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011r. Nr 45 poz. 236) Rada Miejska w Węgorzewie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXIV/186/2008 z dnia 30.05.2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie, oraz powierzenia Burmistrzowi Węgorzewa uprawnienia do stanowienia o ich wysokości wprowadza się następujące zmiany:

1. §2 ust. 1 pkt 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

z opłat zwalnia się:

a) dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym na terenie Gminy Węgorzewo i uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych ,

b) organizatorów imprez zleconych przez gminę, lub odbywających się pod patronatem Burmistrza Węgorzewa,

c) organizatorów realizujących zadania własne gminy w ramach umów zawartych z gminą,

d) stowarzyszenia non-profit prowadzące zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Węgorzewo.".

2. W §2 ust. 1 uchwały dodaje się punkt 4 w brzmieniu:

Zwalnia się z pobierania opłat za korzystanie z następujących obiektów:

a) Plaża Miejska Kal

b) Plaża Miejska Mamry

c) Ogólnodostępne obiekty sportowo-rekreacyjne powstałe z dofinansowaniem zewnętrznym - w okresie trwałości projektu.

d) Lodowiska sezonowe tworzone na obiektach sportowych.

e) Ścieżki piesze i rowerowe

f) Place zabaw".

3. §2 ust. 2 pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

Na obiekty sportowe i rekreacyjne a w szczególności: stadion, boiska i sale sportowe, widowiskowe wprowadza się 50% zniżkę od opłat dla : a. zorganizowanych grup dzieci i młodzieży ( pod opieką opiekuna) do lat 18, nie zrzeszonych w klubach i innych organizacjach, poza zajęciami objętymi zwolnieniami od opłat".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzewa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

Przewodniczący Rady


Tomasz Wierzchowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »