| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/327/14 Rady Gminy Dźwierzuty

z dnia 26 września 2014r.

w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 420 i 157, poz. 1241; z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) oraz art. Art. 11 ust. 1 i 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz.123; z 2002 r. Dz. U. Nr 41, poz. 364; z 2003 r. Dz. U. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Dz. U. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598; z 2005 r. Dz. U. Nr 131, poz. 1091, Nr 132 poz. 1111 i z 2006 r. Dz. U. Nr 227, poz. 1658; z 2009 r. Dz. U. Nr 62, poz. 504 i z 2011 r. Dz. U. Nr 207, poz, 1230)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXIII/205/13 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dźwierzutach oraz nadaniu statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Dźwierzutach, wprowadza się następującą zmiany:

1) w Rozdziale 3 w § 11, po punkcie 3, dodaje się punkt 31 w brzmieniu:

31. Przed powołaniem lub odwołaniem Dyrektora, Wójt Gminy Dźwierzuty zasięga opinii związków zawodowych działających w Gminnym Ośrodku Kultury w Dźwierzutach oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach"

2) W Rozdziale 3 w § 11, punkt 4 otrzymuje brzmienie:

Kandydat na Dyrektora może być wyłoniony w drodze konkursu przeprowadzonego przez Wójta Gminy Dźwierzuty. W takim przypadku nie przeprowadza się konsultacji, o której mowa w punkcie 31"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Sawicki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »