| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/121/2015 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna"

z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 69 ust.3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zm.) oraz art. 6 k w związku z art. 3 ust. 2a ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, a w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym od liczby mieszkańców lokalu mieszkalnego, w wysokości:

1) w przypadku terenów miejskich:

a) 10 zł od mieszkańca, jeżeli nieruchomość (lokal mieszkalny) zamieszkała (zamieszkały) jest przez nie więcej niż 4 osoby,

b) 8,20 zł od mieszkańca, jeżeli nieruchomość (lokal mieszkalny) zamieszkała (zamieszkały) jest przez nie więcej niż 5 osób,

c) 7 zł od mieszkańca, jeżeli nieruchomość (lokal mieszkalny) zamieszkała (zamieszkały) jest przez 6 osób,

d) 6 zł od mieszkańca, jeżeli nieruchomość (lokal mieszkalny) zamieszkała (zamieszkały) jest przez 7 osób,

e) 5,50 zł od mieszkańca, jeżeli nieruchomość (lokal mieszkalny) zamieszkała (zamieszkały) jest przez 8 i więcej osób;

2) w przypadku terenów wiejskich:

a) 8,50 zł od mieszkańca, jeżeli nieruchomość (lokal mieszkalny) zamieszkała (zamieszkały) jest przez nie więcej niż 4 osoby

b) 7 zł od mieszkańca, jeżeli nieruchomość (lokal mieszkalny) zamieszkała (zamieszkały) jest przez 5 osób,

c) 6 zł od mieszkańca, jeżeli nieruchomość (lokal mieszkalny) zamieszkała (zamieszkały) jest przez 6 osób,

d) 5 zł od mieszkańca, jeżeli nieruchomość (lokal mieszkalny) zamieszkała (zamieszkały) jest przez 7 osób,

e) 4,50 zł od mieszkańca, jeżeli nieruchomość (lokal mieszkalny) zamieszkała (zamieszkały) jest przez 8 i więcej osób.

2. Określa się wyższą stawkę opłaty, w wysokości 16 złotych od mieszkańca, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 3. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych położonych we wsi Zakrzewo, gm. Działdowo i miejscowości Ciechanówko gm. Lidzbark w wysokości 3 zł w miesięcznie od mieszkańca.

2. Określa się wyższą stawkę opłaty, w wysokości 8 złotych od mieszkańca, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 4. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny - za pojemnik o określonej pojemności:

1) 120 litrów - w wysokości 7,00 złotych;

2) 240 litrów - w wysokości 15,00 złotych;

3) 1100 litrów - w wysokości 60,00 złotych;

4) 2200 litrów - w wysokości 150,00 złotych;

5) 7000 litrów - w wysokości 800,00 złotych;

2. Określa się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane - za pojemnik o określonej pojemności:

1) 120 litrów - w wysokości 30,00 złotych;

2) 240 litrów - w wysokości 55,00 złotych;

3) 1100 litrów - w wysokości 200,00 złotych;

4) 2200 litrów - w wysokości 380,00 złotych;

5) 7000 litrów - w wysokości 1300,00 złotych;

3. Stawkę za pojemnik o pojemności innej niż określona w ust. 1, ustala się na podstawie wyboru stawki spośród wymienionych w ustępie 1 za pojemnik o najbliższej wyższej pojemności.

4. Stawkę za pojemnik o pojemności innej niż określona w ust. 2 ustala się na podstawie wyboru stawki spośród wymienionych w ust. 2 za pojemnik o najbliższej wyższej wartości.

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc:

1) Uchwała Nr XI/64/2013 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" w Działdowie z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

2) Uchwała Nr XII/68/2013 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" w Działdowie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/64/2013 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" w Działdowie z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

3) Uchwała Nr XV/76/2013 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" w Działdowie z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/64/2013 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" w Działdowie z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

4) Uchwała nr XX/104/2014 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" z dnia 24. czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości niezamieszkałych na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

5) Uchwała nr XXI/111/2014 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XX/104/2014 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" z dnia 24. czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości niezamieszkałych na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia


Tadeusz Modzelewski

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »