| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/15/15 Rady Gminy Dywity

z dnia 3 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia kwoty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych, ćwiczeniach i szkoleniach dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 28 ust. 1 , 2, ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z 2010 r. Nr 57, poz. 353, z 2012 r. poz. 908, z 2013 r. poz. 1635) Rada Gminy Dywity uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Dywity uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę w następujących wysokościach:

1) 20,00 złotych za każdą godzinę udziału w działaniach ratowniczych,

2) 2,00 złote za każdą godzinę udziału w szkoleniu podstawowym strażaka OSP,

3) 10,00 złotych za każdą godzinę udziału w pozostałych szkoleniach i ćwiczeniach.

2. Jeżeli czas udziału w działaniach ratowniczych trwał krócej niż 1 godzinę ekwiwalent wypłacany jest za pełną godzinę, po przekroczeniu pierwszej godziny lub jej wielokrotności, ekwiwalent podlega naliczeniu proporcjonalnie do czasu udziału strażaka w działaniach liczonego w minutach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXII/188/08 Rady Gminy Dywity z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego członkom ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Dywity


Sabina Robak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ministerstwo Finansów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »