| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/27/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 17 marca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr II/10/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 4 660,00 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 38 575 838,23 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 34 648 078,80 zł.,

- dochody majątkowe w wysokości 3 927 759,43 zł.,

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 4 660,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 40 197 800,48 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 32 880 182,75 zł.,

- wydatki majątkowe w wysokości 7 317 617,73 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 6 673 137,23 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 175 897,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Marcin Deja


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/27/2015
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 17 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/27/2015
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 17 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/27/2015
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 17 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/27/2015
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 17 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/27/2015
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 17 marca 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/27/2015
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 17 marca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »