| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/30/15 Rady Gminy w Dźwierzutach

z dnia 3 marca 2015r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Dźwierzuty na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318 z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 20c ust. 4, 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy w Dźwierzutach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria naboru do samorządowych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów, o których mowa w § 1 w rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 obowiązują również w odniesieniu do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, z wyłączeniem kryterium 4.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Arkadiusz Aleksander Nosek


Załącznik do uchwały Nr V/30/15
Rady Gminy w Dźwierzutach
z dnia 3 marca 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr V/30/15

Rady Gminy w Dźwierzutach

z dnia 03 marca 2015 r.

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

1.

Rodzeństwo dziecka

kontynuującego wychowanie

przedszkolne w tym samym

przedszkolu.

30

Oświadczenie rodzica o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez pozostałe dzieci

2.

Przedszkole/oddział

przedszkolny znajduje się najbliżej

miejsca zamieszkania kandydata.

30

Na podstawie informacji umieszczonej we wniosku o przyjęcie do przedszkola.

3.

Dziecko obojga rodziców lub rodzica samotnie wychowującego, pracujących/studiujących w systemie stacjonarnym.

30

Dokument poświadczający zatrudnienie (od każdego z rodziców): zaświadczenie z zakładu pracy, w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, poświadczenie rozliczania się z ZUS-em lub Urzędem Skarbowym, zaświadczenie z UG o prowadzeniu gospodarstwa rolnego itp./ zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów,

4.

Czas pobytu dziecka w przedszkolu

powyżej 5 godzin dziennie-

kryterium dotyczące tylko

przedszkoli

20

Oświadczenie o planowanym pobycie dziecka powyżej 5 godzin dziennie

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Chmielniak

Specjalista prawa karnego gospodarczego, autor bloga Białe kołnierzyki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »