| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/36/2015 Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie

z dnia 13 marca 2015r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Grunwald na 2015 r

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2013 r, poz. 594 z poź. zm), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm/ Rada Gminy u c h w a l a co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr III/17/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. Rady Gminy Grunwald w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 r. wprowadza się następujące zminy:

1) Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2015 r. Szczegółowe zmiany w planie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały . Plan dochodów budżetowych po zmianach ogółem wynosi - 21 992 776,41 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości - 20 522 715,41 zł

- dochody majątkowe w wysokości - 1 470 061,00 zł

2) Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015 r. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach ogółem wynosi - 23 615 716,41 zł, w tym:

- wydatki bieżace w wysokości - 19 294 016,00 zł

- wydatki majatkowe w wysokości - 4 321 700,41 zł

3) Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4) Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projektyu realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5) Dokonuje się zmniejszenia kwot dotacji udzilonych z budżetu jst w kwocie 88 285,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5a i 5b do niniejszej uchwały Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy wynosi: Dochody ogółem - 21 992 776,41zł w tym:

- dochody bieżące - 20 522 715,41 zł

- dochody majątkowe - 1 470 061,00 zł Wydatki ogółem - 23 615 716,41 zł w tym:

- wydatki bieżące - 19 294 016,00 zł

- wydatki majatkowe - 4 321 700,41 zł

§ 2. Deficyt w kwocie - 1 622 940,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów. -Przychody budżetu - 3 889 851,00 zł Rozchody budżetu - 2 266 911,00 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Warmińsko - Mazurskim.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Bala


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/36/2015
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 13 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/36/2015
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 13 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/36/2015
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 13 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/36/2015
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 13 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/36/2015
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 13 marca 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/36/2015
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 13 marca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Skibiński

Specjalista w zakresie prawa samorządowego, gospodarczego oraz spraw odszkodowawczych. Kancelaria prowadzi blog prawniczy „Filiżanka Prawa”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »