| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie

z dnia 20 marca 2015r.

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo PLH280055

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, z późn. zm.[1])) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo PLH280055, zwanego dalej: "obszarem Natura 2000".

2. Plan zadań ochronnych obejmuje cały obszar Natura 2000.

§ 2. Opis granic obszaru Natura 2000 określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Mapę obszaru Natura 2000 stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000, określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Cele działań ochronnych określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 6. 1. Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

2. Lokalizację siedlisk przyrodniczych występujących w obszarze Natura 2000 określa załącznik nr 6 do zarządzenia.

3. Lokalizację działań ochronnych dotyczących piętrzeń zaplanowanych w obszarze Natura 2000 określa załącznik nr 7 do zarządzenia.

4. Lokalizację obszarów kluczowych dla ochrony lęgowisk żółwia błotnego w obszarze Natura 2000 określa załącznik nr 8 do zarządzenia.

§ 7. Wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania przestrzennego Gminy Mrągowo oraz Miasta i Gminy Mikołajki, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Gminy Mrągowo oraz Miasta i Gminy Mikołajki, dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, określa załącznik nr 9 do zarządzenia.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie


Tadeusz Mordasiewicz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie
z dnia 20 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Opis granicy obszaru Natura 2000 Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo PLH280055 w postaci wykazu punktów załamania granicy w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie
z dnia 20 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Mapa obszaru Natura 2000 Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo PLH280055.


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie
z dnia 20 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo PLH280055.


Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie
z dnia 20 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Cele działań ochronnych w obszarze Natura 2000 Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo PLH280055.


Załącznik Nr 5 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie
z dnia 20 marca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania dla obszaru Natura 2000 Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo PLH280055.


Załącznik Nr 6 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie
z dnia 20 marca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Lokalizacja siedlisk przyrodniczych występujących w obszarze Natura 2000 Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo PLH280055.


Załącznik Nr 7 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie
z dnia 20 marca 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Lokalizacja działań ochronnych dotyczących piętrzeń zaplanowanych w obszarze Natura 2000 Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo PLH280055 - stanowisko Kosewo.


Załącznik Nr 8 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie
z dnia 20 marca 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Lokalizacja obszarów kluczowych dla ochrony lęgowisk żółwia błotnego w obszarze Natura 2000 Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo PLH280055.


Załącznik Nr 9 do Zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie
z dnia 20 marca 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania przestrzennego Gminy Mrągowo oraz Miasta i Gminy Mikołajki, miejscowych planach zagospo-darowania przestrzennego Gminy Mrągowo oraz Miasta i Gminy Mikołajki, dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar o znaczeniu dla Wspólnoty Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo PLH280055.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101, 1863 oraz z 2015 poz. 222.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Business Media Software Solutions

Firma zajmuje się zastosowaniem nowoczesnych technologii w procesie nauczania, komunikacji w biznesie i e-learningu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »