| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/57/2015 Rady Miejskiej w Nidzicy

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014r., poz. 191) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.,poz. 594 ze zmianami) po zasięgnięciu opinii związków zawodowych Rada Miejska w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin (pensum) dla:

1. pedagoga- 20 godzin,

2. logopedy- 20 godzin,

3. psychologa- 20 godzin,

4. doradcy zawodowego- 20 godzin.

§ 2. 1. Nauczycielom realizującym etat łączony, tj. prowadzącym zajęcia o różnym obowiązkowym wymiarze godzin w ramach jednego etatu, ustala się pensum proporcjonalne w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2. Godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią godziny ponadwymiarowe, zgodnie z art. 35 ust. 2 Karty Nauczyciela.

3. Przykładowy sposób naliczania tygodniowego pensum oraz liczby godzin ponadwymiarowych stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

4. Obliczone pensum w ułamku dziesiętnym zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, ze wielkości nie przekraczające 0,49 pomija się, a 0,50 i więcej podwyższa się do pełnej liczby.

5. Wartość godziny ponadwymiarowej oblicza się wg stawki osobistego zaszeregowania danego nauczyciela i ustalonego pensum.

6. Pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony ustala się indywidualnie dla każdego.

§ 3. Do łączenia w ramach etatu zajęć o różnym wymiarze pensum może dochodzić tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy nie ma możliwości zastosowania innych rozwiązań przewidzianych przepisami Karty Nauczyciela i wyłącznie pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji do nauczania danego przedmiotu.

§ 4. Uchwałę stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nidzica.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 213/XXI/2000 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 6 kwietnia 2000r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nidzicy


Paweł Przybyłek


Załącznik do uchwały Nr V/57/2015
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 lutego 2015 r.

Przykładowy sposób naliczania pensum łączonego nauczyciela:

1. Nauczyciel realizuje łącznie 20 godzin, w tym 9 wg pensum 18-godzinnego i 11 wg pensum 22-godzinnego: 9/18 + 11/22 = 0,5 + 0,5 = 1,00 więc tygodniowy wymiar godzin wynosi 20- brak godzin ponadwymiarowych

2. Nauczyciel realizuje łącznie 27 godzin, w tym 6 godzin wg pensum 18-godzinnego i 21 godzin wg pensum 26 godzinnego: 6/18 + 21/26 = 0,33 + 0,81 = 1,14 jeżeli 1,14 stanowi 27 godzin, to proporcjonalnie 1 etat stanowi 23,68 godziny, zaokrąglając do pełnych godzin - 24 godziny, a pozostałe 3 stanowią godziny ponadwymiarowe

3. Nauczyciel realizuje łącznie 24 godziny, w tym 15 godzin wg pensum 18-godzinnego i 9 godzin wg pensum 26-godzinnego: 15/18 + 9/26 = 0,83 + 0,35 = 1,18

jeżeli 1,18 etatu stanowi 24 godzin, to proporcjonalnie 1 etat stanowi 20,34 godziny, zaokrąglając do pełnych godzin- 20, a pozostałe 4 godziny to godziny ponadwymiarowe

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Chmielniak

Specjalista prawa karnego gospodarczego, autor bloga Białe kołnierzyki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »