| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/57/2015 Rady Miejskiej w Nidzicy

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014r., poz. 191) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.,poz. 594 ze zmianami) po zasięgnięciu opinii związków zawodowych Rada Miejska w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin (pensum) dla:

1. pedagoga- 20 godzin,

2. logopedy- 20 godzin,

3. psychologa- 20 godzin,

4. doradcy zawodowego- 20 godzin.

§ 2. 1. Nauczycielom realizującym etat łączony, tj. prowadzącym zajęcia o różnym obowiązkowym wymiarze godzin w ramach jednego etatu, ustala się pensum proporcjonalne w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2. Godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią godziny ponadwymiarowe, zgodnie z art. 35 ust. 2 Karty Nauczyciela.

3. Przykładowy sposób naliczania tygodniowego pensum oraz liczby godzin ponadwymiarowych stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

4. Obliczone pensum w ułamku dziesiętnym zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, ze wielkości nie przekraczające 0,49 pomija się, a 0,50 i więcej podwyższa się do pełnej liczby.

5. Wartość godziny ponadwymiarowej oblicza się wg stawki osobistego zaszeregowania danego nauczyciela i ustalonego pensum.

6. Pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony ustala się indywidualnie dla każdego.

§ 3. Do łączenia w ramach etatu zajęć o różnym wymiarze pensum może dochodzić tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy nie ma możliwości zastosowania innych rozwiązań przewidzianych przepisami Karty Nauczyciela i wyłącznie pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji do nauczania danego przedmiotu.

§ 4. Uchwałę stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nidzica.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 213/XXI/2000 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 6 kwietnia 2000r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nidzicy


Paweł Przybyłek


Załącznik do uchwały Nr V/57/2015
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 lutego 2015 r.

Przykładowy sposób naliczania pensum łączonego nauczyciela:

1. Nauczyciel realizuje łącznie 20 godzin, w tym 9 wg pensum 18-godzinnego i 11 wg pensum 22-godzinnego: 9/18 + 11/22 = 0,5 + 0,5 = 1,00 więc tygodniowy wymiar godzin wynosi 20- brak godzin ponadwymiarowych

2. Nauczyciel realizuje łącznie 27 godzin, w tym 6 godzin wg pensum 18-godzinnego i 21 godzin wg pensum 26 godzinnego: 6/18 + 21/26 = 0,33 + 0,81 = 1,14 jeżeli 1,14 stanowi 27 godzin, to proporcjonalnie 1 etat stanowi 23,68 godziny, zaokrąglając do pełnych godzin - 24 godziny, a pozostałe 3 stanowią godziny ponadwymiarowe

3. Nauczyciel realizuje łącznie 24 godziny, w tym 15 godzin wg pensum 18-godzinnego i 9 godzin wg pensum 26-godzinnego: 15/18 + 9/26 = 0,83 + 0,35 = 1,18

jeżeli 1,18 etatu stanowi 24 godzin, to proporcjonalnie 1 etat stanowi 20,34 godziny, zaokrąglając do pełnych godzin- 20, a pozostałe 4 godziny to godziny ponadwymiarowe

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »