| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV.38.2015 Rady Powiatu w Giżycku

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach Powiatu Giżyckiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przepisy uchwały stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki.

§ 2. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Giżycki w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy, obniża się tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy Karty Nauczyciela o wartość określoną w tabeli:

Lp.

Stanowisko kierownicze

Rozmiar obniżek
w stosunku do
obowiązkowego
wymiaru godzin
zajęć

1.

Dyrektor szkoły - zespołu każdego typu* liczącej:
do 200 uczniów **
201-400 uczniów
powyżej 401 uczniów


11/18
13/18
15/18

2.

Wicedyrektor szkoły - zespołu każdego typu* liczącej:
201-400 uczniów **
powyżej 401 uczniów


9/18
11/18

3.


Dyrektor szkoły - Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego liczącego:
do 120 uczniów
powyżej 120 uczniów11/18
13/18

4.

Wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego liczącego powyżej 120 uczniów


9/18

5.


Dyrektor Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji realizujący godziny w:
a) Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
b) Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej
c) Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli15/20
22/30
13/18

6.


Wicedyrektor Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji realizujący godziny w:
a) Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
b) Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej
c) Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli10/20
15/30
9/18

7.

Kierownik szkolenia praktycznego

9/18

8.

Kierownik internatu, szkolnego schroniska młodzieżowego liczącego: do 100 wychowanków
od 101 - 150 wychowanków
powyżej 150 wychowanków


18/30
20/30
25/30

9.

Dyrektor międzyszkolnego ośrodka sportowego -Międzyszkolnej Bazy Sporów Wodnych

12/18

10.

Wicedyrektor międzyszkolnego ośrodka sportowego - Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych

9/18

* szkołą -zespołem w rozumieniu niniejszej uchwały jest również Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli

** pod pojęciem ucznia należy rozumieć także słuchacza w szkole dla dorosłych oraz uczestnika kursu kwalifikacyjnego.

§ 3. Do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono to stanowisko, rozmiar obniżek ustalony zgodnie z § 2 stosuje się odpowiednio.

§ 4. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć, na podstawie mianowania lub umowy o pracę można obniżyć tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych z tytułu wykonywania prac zleconych przez Zarząd Powiatu.

§ 5. Obniżenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela, o którym mowa w § 4 dokonuje Zarząd Powiatu na wniosek dyrektora szkoły, określając:

1) okres udzielenia obniżki, który nie może być dłuższy od czasu wykonywania zadań zleconych przez organ prowadzący,

2) wysokość obniżki, która nie może przekroczyć 1/3 obowiązkowego wymiaru godzin.

§ 6. Traci moc Uchwała nr XXIV.160.2013 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach Powiatu Giżyckiego (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. z 2013 r., poz. 1195).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z wyłączeniem w § 2 poz. 1 - 4 oraz poz. 6 - 10, które będą stosowane od 1 września 2015 r.

Przewodnicząca Rady Powiatu


Monika Łępicka-Gij

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »