| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/38/15 Rady Gminy w Pozezdrzu

z dnia 30 marca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 pkt. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645, poz. 1318, Dz.U z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art.211, art.212, art.214, art.235, art.236, art.237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.885 poz. 938, poz. 1646. Dz.U. z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 ). Rada Gminy w Pozezdrzu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy:

Dochody zwiększyć ogółem o kwotę 152.708,00 zł

Dochody zmniejszyć ogółem o kwotę 1.396,00 zł

Wydatki zwiększyć ogółem o kwotę 327.934,00 zł

Wydatki zmniejszyć ogółem o kwotę 176.622,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. 1. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody 11.411.839,81 zł

Wydatki 9.001.947,41 zł

2. Z dochodów uchwalonych w § 2 to:

Dochody bieżące 9.154.392,74 zł

Dochody majątkowe 2.257.447,07 zł

3. Z wydatków uchwalonych w § 2 przeznacza się na :

Wydatki bieżące 8.900.880,74 zł

Wydatki majątkowe 101.066,67 zł

§ 3. Planowana nadwyżka budżetu nie zmieniła się i wynosi 2.409.892,40 zł, przeznaczona zostaje na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2015 r. oraz przelew na rachunek lokat.

§ 4. Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Barbara Ginkowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/38/15
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/38/15
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/38/15
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/38/15
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/38/15
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Premium English

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »