| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/56/2015 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim

z dnia 22 kwietnia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2013-2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 594; zm. z 2013 r.: poz. 645) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (j.t. 2015r. poz. 150) Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku Nr 1 do uchwały nr OR.BR.0007.115.2012.EK Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2013-2017 po Rozdziale 4 wprowadza się Rozdział 4a w brzmieniu: "Sposób i zasady windykacji należności czynszowych."

2. W Rozdziale 4a dodaje się § 5a w brzmieniu: "Zakłada się wzmocnienie i usprawnienie procesu windykacyjnego poprzez:

1) zwiększenie rotacji zadłużonych lokatorów w ramach zasobu mieszkaniowego z wykorzystaniem:

a) zmian lokali, w celu racjonalizacji liczby osób zamieszkałych w lokalach, w stosunku do powierzchni oraz kosztów utrzymania lokalu i sytuacji materialnej lokatorów,

b) negocjacji z dłużnikami celem ich przekonania do zmian zajmowanych mieszkań, na lokale o niższych kosztach utrzymania pod rygorem wypowiedzenia umowy najmu i prowadzenia postępowania eksmisyjnego zmierzającego do przymusowego przekwaterowania do takiego lokalu,

c) wyroków eksmisyjnych w celu ograniczenia przyrostu należności i racjonalizacji kosztów utrzymania lokalu, zwłaszcza w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Miejska posiada udziały,

2) zwiększenie zasobu lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych, w celu przyspieszenia realizacji wyroków eksmisyjnych poprzez:

a) budowę nowych lub adaptację istniejących budynków mieszkalnych,

b) wskazywanie, jako lokal socjalny, lokali o obniżonym standardzie z wyłączeniem lokali znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych,

3) wzmożenie działań windykacyjnych mających na celu uzyskiwanie wyroków sądowych nakazujących eksmisję zadłużonych lokatorów,

4) maksymalne skrócenie procesu windykacji należności, w tym wzmożenia działań w zakresie uzyskiwania nakazów zapłaty oraz egzekwowania należności od dłużników w drodze egzekucji komorniczej, celem ograniczenia przedawniania się należności,

5) zbywanie wierzytelności nieściągalnych, podmiotom zewnętrznym umożliwiając odzyskanie tych należności,

6) wdrożenie Programu Realizacji Świadczeń Wzajemnych skierowanego do zadłużonych użytkowników lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, zakładającego możliwość zmniejszenia zadłużenia z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych poprzez wykonywanie czynności porządkowych i usługowych świadczonych na rzecz Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński,

7) współpracę z MOPS w Lidzbarku Warmińskim, w przedmiocie rozpoznawania sytuacji socjalno-bytowej dłużników oraz określenia sposobów udzielenia pomocy zadłużonym lokatorom."

§ 2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Kędzierski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »