| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/78/2015 Rady Miejskiej w Nidzicy

z dnia 23 kwietnia 2015r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Nidzica miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.) Rada Miejska w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się na terenie Gminy Nidzica limit 45 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

2. Ustala się na terenie Gminy Nidzica limit 70 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

§ 2. 1. Ustala się, że miejsca sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 50 m od kościołów, szkół, obiektów szkolnych i przedszkoli, dalej zwanych "obiektami chronionymi".

2. Odległość, o której mowa w ust. 1, mierzy się pomiędzy wejściem głównym do punktu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych a wejściem głównym do obiektu chronionego wzdłuż osi ogólnodostępnych dróg z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego.

3. Przez ogólnodostępną drogę rozumie się: drogę publiczną, wewnętrzną lub inny dostępny ciąg komunikacyjny możliwy do przebycia bez napotkania przeszkód i narażanie się na naruszanie prawa.

§ 3. Traci moc uchwała nr III/21/2002 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 6, poz. 120 z dnia 07.01.2003 r.) oraz uchwała nr XLVI/515/2009 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 6, poz. 185 z dnia 15.01.2010 r.).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Paweł Przybyłek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Skibiński

Specjalista w zakresie prawa samorządowego, gospodarczego oraz spraw odszkodowawczych. Kancelaria prowadzi blog prawniczy „Filiżanka Prawa”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »