| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/55/2015 Rady Powiatu w Węgorzewie

z dnia 27 sierpnia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały ustalającej wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zm.: poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072, z 2015 r. poz. 871) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460) Rada Powiatu w Węgorzewie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XII/59/2011 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2011 nr 134 pozycja 2153) w § 1 dodaje się ust. 5-7 o brzmieniu:

Roczne stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, będących infrastrukturą "ostatniej mili" za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia wynoszą:

- w poprzek drogi - 5,00 zł/m2 /rok

- w jezdni- 1,50 zł/m2 /rok

- poza jezdnią - 0,50 zł/m2 /rok

6. Stawki opłat za jeden dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w celu prowadzenia robót
w pasie drogowym dotyczących infrastruktury "ostatniej mili" wynoszą:

- jezdnia do 50% szerokości - 0,05 zł/m2 /dzień

- jezdnia ponad 50% szerokości - 0,08 zł/m2 /dzień

- poza jezdnią - 0,04 zł/m2 /dzień

7. Przez infrastrukturę "ostatniej mili" rozumie się infrastrukturę telekomunikacyjną pomiędzy węzłem telekomunikacyjnym, w którym oferowana jest usługa hurtowego dostępu do Internetu lub węzłem telekomunikacyjnym regionalnej sieci szerokopasmowej budowanej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, a użytkownikiem końcowym w rozumieniu art. 2 pkt 50 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014, poz. 243 ze zm.).".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgorzewie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Węgorzewie


Maciej Zmitrowicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PPW Group

PPW Group łączy wiedzę o rynku nieruchomości i marketingu inwestycji deweloperskich.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »