| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/90/15 Rady Gminy Górowo Iławeckie

z dnia 20 listopada 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 849, z 2015 r., poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283 i poz. 1777), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 05 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. rok 2015, poz. 735) Rada Gminy Górowo Iławeckie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/80/15 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 30 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2015r. poz. 3903), w § 1 pkt. 1 w literze c kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się literę d w brzmieniu:

niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego: 3,00 zł od 1 m2 powierzchni.".

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.

Przewodnicząca Rady Gminy


Danuta Szawara

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Przywara

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »