| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/54/2015 Rady Gminy Kolno

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie stawek opłaty miejscowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515) i art. 19 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 849, zm. z 2015 r. poz. 528, 774 i 1777.) oraz art. 47 ust. 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 613, zm. z 2014 r. poz. 183.) Rada Gminy Kolno uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się stawkę opłaty miejscowej w wysokości 2,00 zł od jednej osoby za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

§ 2. Opłatę miejscową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowości Lutry i Bęsia.

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.

2. Na inkasentów opłaty miejscowej wyznacza się osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które świadczą usługi w zakresie pobytu i zakwaterowania osób fizycznych przez okres dłuższy niż dobę w miejscowości i w celach o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.

§ 4. Za pobór opłaty miejscowej inkasentom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10 % należnie zainkasowanej opłaty.

§ 5. Inkasenci opłaty miejscowej odprowadzają pobraną opłatę w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym opłatę pobrano.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXI/125/2004 Rady Gminy w Kolnie z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie: dziennej stawki opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru. /Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 186, poz. 2544/

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kolno.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 01 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Kolno


Krystyna Krasuska

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

PolishProperty.eu

PolishProperty.eu to portal zajmujący się kompleksowo rynkiem nieruchomości w Polsce i pozostałych krajach UE.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »