| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/62/15 Rady Gminy Wilczęta

z dnia 27 listopada 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty

Na podstawie art. 6k ust. 1 i art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) i art 18 ust.2 pkt15 ,art. 40 ust. 1, art.41 ust. 1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2 lub w § 3.

§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 6,00 zł.

§ 3. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i dobierane w sposób nieselektywny, w wysokości 10,00 zł.

§ 4. Postanawia się, że na terenie Gminy Wilczęta będą odbierane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

§ 5. Ustala się następujące stawki opłaty od pojemnika za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

1) Opłata za odpady zbierane w sposób selektywny, od pojemnika:

a) 110 litrów - 23,00 brutto,

b) 120 litrów - 24,00 brutto,

c) 240 litrów - 37,00 brutto,

d) 360 litrów - 55,00 brutto,

e) 1100 litrów - 105,00 brutto,

f) 2500 litrów - 215,00 brutto,

g) 5000 litrów - 410,00 brutto,

h) 7000 litrów - 567,00 brutto,

2) Opłata za odpady zbierane w sposób nieselektywny, od pojemnika:

a) 110 litrów - 27,00 brutto,

b) 120 litrów - 28,00 brutto,

c) 240 litrów - 44,00 brutto,

d) 360 litrów - 66,00 brutto,

e) 1100 litrów - 140,00 brutto,

f) 2500 litrów - 237,00 brutto,

g) 5000 litrów - 484,00 brutto,

h) 7000 litrów - 677,00 brutto.

§ 6. Opłata z gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wilczęta powstających, na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowi iloczyn pojemników oraz stawki opłaty określonej w niniejszej uchwale.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczęta.

§ 8. Traci moc uchwała NR V/31/15 Rady Gminy Wilczęta z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania tej opłaty oraz odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ( Dz. Urz. Woj.War-Maz.2015.1052).

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Wilczęta


Krystyna Kaczyńska

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Zemła

Dyrektor ds. rozwoju Equity Investments S.A. Ekspert w dziedzinie usług profesjonalnych i outsourcingu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »