| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/71/15 Rady Miejskiej w Pieniężnie

z dnia 16 grudnia 2015r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774 z póź. zm.) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r.(Monitor Polski z 2015 r. ,poz. 735) Rada Miejska w Pieniężnie uchwala, co następuje: ,

§ 1. Podatek od środków transportowych wynosi rocznie/zł/:

1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 577,50

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 945

c) powyżej 9 ton a mniej niż 12 ton- 1260

2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

a) liczba osi 2 i dopuszczalna masa całkowita w tonach z zawieszeniem pneumatycznym osi jezdnych lub z zawieszeniem uznanym za równoważne:

- nie mniej niż 12 ton a mniej niż 13 ton - 1050

- nie mniej niż 13 ton a mniej niż 14 ton - 1100

- nie mniej niż 14 ton a mniej niż 15 ton - 1150

- nie mniej niż 15 ton - 1200;

b) liczba osi 2 i dopuszczalna masa całkowita w tonach z innymi systemami osi jezdnych:

- nie mniej niż 12 ton a mniej niż13 ton - 1150

- nie mniej niż 13 ton a mniej niż 14 ton - 1200

- nie mniej niż 14 ton a mniej niż 15 ton - 1250

- nie mniej niż 15 ton - 1306,34;

c) liczba osi 3 i dopuszczalna masa całkowita z zawieszeniem pneumatycznym osi jezdnych lub z zawieszeniem uznanym za równoważne:

- nie mniej niż 12 ton a mniej niż 17 ton - 1250

- nie mniej niż 17 ton a mniej niż 19 ton - 1300

- nie mniej niż 19 ton a mniej niż 21 ton - 1350

- nie mniej niż 21 ton a mniej niż 23 tony - 1400

- nie mniej niż 23 tony a mniej niż 25 ton - 1450

- nie mniej niż 25 ton - 1500;

d) liczba osi 3 i dopuszczalna masa całkowita w tonach z innymi systemami zawieszeń osi jezdnych:

- nie mniej niż 12 ton a mniej niż 17 ton - 1350

- nie mniej niż 17 ton a mniej niż 19 ton - 1400

- nie mniej niż 19 ton a mniej niż 21 ton - 1450

- nie mniej niż21 ton a mniej niż 23 tony - 1500

- nie mniej niż 23 tony a mniej niż 25 ton - 1644,95

- nie mniej niż 25 ton - 1644,95;

e) liczba osi 4 i więcej i dopuszczalna masa całkowita w tonach z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne:

- nie mniej niż 12 ton a mniej niż 25 ton - 1550

- nie mniej niż 25 ton a mniej niż 27 ton - 1600

- nie mniej niż 27 ton a mniej niż 29 ton - 1650

- nie mniej niż 29 ton a mniej niż 31 ton - 1725,68

- nie mniej niż 31 ton - 1750;

f) liczba osi 4 i więcej i dopuszczalna masa całkowita w tonach z innymi systemami zawieszeń osi jednych:

- nie mniej niż 12 ton a mniej niż 25 ton - 1650

- nie mniej niż 25 ton a mniej niż 27 ton - 1750

- nie mniej niż 27 ton a mniej niż 29 ton - 1850

- nie mniej niż 29 ton a mniej niż 31 ton - 2559,60

- nie mniej niż 31 ton - 2559,60

3. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3, 5 tony i poniżej 12 ton - 1000 zł.

4. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

a) pojazdów o liczbie 2 osi jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne:

- nie mniej niż 12 ton a mniej niż 18 ton - 1250

- nie mniej niż 18 ton a mniej niż 25 ton - 1350

- nie mniej niż 25 ton a mniej niż 31 ton - 1450

- nie mniej niż 31 ton - 1550;

b) pojazdów o licznie 2 osi jezdnych z innym systemem zawieszenia:

- nie mniej niż 12 ton a mniej niż 18 ton - 1350

- nie mniej niż 18 ton a mniej niż 25 ton - 1450

- nie mniej niż 25 ton a mniej niż 31 ton - 1550

- nie mniej niż 31 ton - 2022,13

c) pojazdów o liczbie 3 i więcej osi jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne:

- nie mniej niż 12 ton a mniej niż 40 ton - 1650

- nie mniej niż 40 ton - 1798;

d) pojazdów o liczbie 3 i więcej osi jezdnych i innym systemie zawieszenia:

- nie mniej niż 12 ton a mniej niż 40 ton - 1800

- nie mniej niż 40 ton - 2659,61.

5. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą określoną w tonach z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego od 7 ton a poniżej 12 ton - 500 zł.

6. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

a) posiadających 1 oś jezdną z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

- nie mniej niż 12 ton a mniej niż 18 ton - 220

- nie mniej niż 18 ton a mniej niż 25 ton - 270

- nie mniej niż 25 ton - 370;

b) posiadających 1 oś jezdną z innym systemem zawieszenia:

- nie mniej niż 12 ton a mniej niż 18 ton - 270

- nie mniej niż 18 ton a mniej niż 25 ton - 333,83

- nie mniej niż 25 ton - 585,70;

c) posiadających 2 osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

- nie mniej niż 12 ton a mniej niż 28 ton - 220

- nie mniej niż 28 ton a mniej niż 33 tony - 639,92

- nie mniej niż 33 tony a mniej niż 38 ton - 886,96

- nie mniej niż 38 ton - 1199,08;

d) posiadających 2 osie jezdne z innym systemem zawieszenia:

- nie mniej niż 12 ton a mniej niż 28 ton - 323

- nie mniej niż 28 ton a mniej niż 33 tony - 886,96

- nie mniej niż 33 tony a mniej niż 38 ton - 1347,30

- nie mniej niż 38 ton - 1773,90;

e) posiadających 3 i więcej osi jezdnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

- nie mniej niż 12 ton a mniej niż 38 ton -706,21

- nie mniej niż 38 ton - 983,35;

f) posiadających 3 i więcej osi jezdnych z innym systemem zawieszenia:

- nie mniej niż 12 ton a mniej niż 38 ton - 983,35

- nie mniej niż 38 ton - 1336,46.

7. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca - 1000 zł,

b) równej lub większej niż 22 miejsca - 1700 zł.

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych samochody wykorzystywane dla celów ochrony przeciwpożarowej oraz samochody wykorzystywane do przewozu osób niepełnosprawnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.

§ 4. Tracą moc poprzednie uchwały w tym zakresie

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Alina Mańkut

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »