| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/127/2016 Rady Gminy w Kozłowie

z dnia 17 lutego 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy w Kozłowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2016 rok wynosi:

1. Plan dochodów 20.078.142,00 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 19.646.288,00 zł., dochody majątkowe w wysokości 431.854,00 zł.

2. Plan wydatków - 19.659.142,00 zł. z tego wydatki bieżące - 18.952.791,00 zł. wydatki majątkowe 706.351,00 zł. w tym inwestycyjne 459.109,00 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań za zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu w wysokości 419.000,00 zł. przeznacza się na :

1) spłatę kredytów w kwocie 419.000,00 zł.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy w Kozłowie


Alicja Eidtner


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/127/2016
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 17 lutego 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/127/2016
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 17 lutego 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/127/2016
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 17 lutego 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3 i 4


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/127/2016
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 17 lutego 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 5


Uzasadnienie

Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków w następujących działach:

W dziale transport i łączność

- zmniejszono plan wydatków z tytułu dotacji na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego

W dziale administracja publiczna

- zmniejszono plan wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupu usług pozostałych

W dziale różne rozliczenia

- zwiększono plan wydatków z tytułu różnych opłat i składek (zwiększenie składki członkowskiej do LGD w Nidzicy)

W dziale ochrona zdrowia

- zwiększono plan wydatków na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego (pomoc dla Powiatu Nidzickiego na zakup sprzętu medycznego: diatermia elektrochirurgiczna przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy)

W dziale oświata i wychowanie

- dokonano zmian w planie z tytułu dochodów różnych oraz wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupu materiałów i wyposażenia

W dziale pomoc społeczna

- zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu zwiększenia dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych - Decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FK 5/2016

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu planowanego pozyskania środków z Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej na budowę i doposażenie placów zabaw, zmieniono plan wydatków z tytułu pozostałych odsetek oraz pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »