| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/106/16 Rady Powiatu Działdowskiego

z dnia 17 lutego 2016r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2016

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt 8 lit. "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2015r. poz.1445 ) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się przeniesień dochodów między paragrafami na kwotę 365.929 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dochody budżetu powiatu na 2016 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą 61.656.050 zł , z tego : dochody bieżące w wysokości 57.702.174 zł , dochody majątkowe w wysokości 3.953.876 zł.

§ 3. Dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę 13.046 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. 1. Wydatki budżetu powiatu na 2016 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą 63.672.396 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące kwotę 55.368.629 zł , w tym w szczególności na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27.988.815 zł.

2) wydatki majątkowe kwotę 8.303.767 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 6.265.902 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku w wysokości 2.037.865 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4.

§ 5. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.016.346 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.016.346 zł,

§ 6. Przychody budżetu w wysokosci 2.211.114,64 zł, rozchody w wysokości 194.768,64 z.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł.

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu


Magdalena Anczykowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/106/16
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 17 lutego 2016 r.
Zalacznik1.pdf

zał.1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/106/16
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 17 lutego 2016 r.
Zalacznik2.pdf

zał.2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/106/16
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 17 lutego 2016 r.
Zalacznik3.pdf

zał.3

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XIII/106/16
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 17 lutego 2016 r.
Zalacznik3a.pdf

zał.3a

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/106/16
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 17 lutego 2016 r.
Zalacznik4.pdf

zał.4

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Jolanta Ptasińska

Doradca podatkowy, prawnik. Prowadzi kancelarię podatkową.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »