| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/203/2016 Rady Gminy Ełk

z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 2a oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi w sposób selektywny, w wysokości 6,30 zł miesięcznie za osobę.

2. W przypadku, gdy odpady są zbierane w sposób nieselektywny, ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 7,20 zł miesięcznie za osobę.

3. Ustala się roczną ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
w wysokości 195,00 zł w przypadku gdy odpady zbierane są w sposób selektywny.

4. W przypadku gdy na nieruchomościach, o których mowa w ust. 3, odpady komunalne zbierane są w sposób nieselektywny, roczna opłata ryczałtowa wynosi 244,00 zł.

5. Ustala się stawki opłat za jednorazowy odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów dla niżej wymienionych pojemników na odpady komunalne, odbierane z nieruchomości niezamieszkałych:

pojemność pojemnika

stawka za odpady zebrane selektywnie

stawka za odpady zebrane nieselektywnie

120 l,

240 l,

360 l,

1100 l,

KP-7

18,00

26,00

35,00

95,00

480,00

20,00

30,00

40,00

110,00

550,00

§ 2. Traci moc Uchwała Rady Gminy Ełk Nr VIII/59/2015 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 roku, z wyjątkiem § 1 ust. 3 i 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk


Mirosław Radywoniuk

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KnowBox Szkolenia

Portal dla szkoleniowców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »