| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIV/325/10 Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 24 sierpnia 2010r.

w sprawie podziału Gminy i Miasta Mirosławiec na okręgi wyborcze


Na podstawie art 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 92 w związku z art. 89 i 90 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (j. t. Dz.U. z 2003 r. Nr 159 poz.1547 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 75/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do sejmiku województwa, rad powiatów i rad gmin województwa zachodniopomorskiego, ( Dz. Urz. Woj. Zacho. Nr 20, poz. 389) na wniosek Burmistrza, Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec tworzy się 5 stałych okręgów wyborczych, w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej, których numery, granice oraz liczbę wybieranych radnych w każdym okręgu określono w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 3. Traci moc uchwała nr XLVII/250/2006 Rady Miejskiej Mirosławiec z dnia 26 czerwca 2006 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 86 poz. 1560).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta oraz na tablicach ogłoszeń jednostek pomocniczych.
Załącznik do uchwały Nr LIV/325/10
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 24 sierpnia 2010 r.
Nr okręgu Granice okręgu Liczba radnych wybieranych w okręgu
1 Granica okręgu dla południowej części miasta Mirosławca przebiega wzdłuż ulicy Wolności ( bez posadowionych przy przy niej budynków), do ul. Kościuszki (wraz z nią włącznie) 4
2 Granica okręgu dla północnej części miasta Mirosławca przebiega wzdłuż ulicy Wolności (włącznie) do skrzyżowania z ulicą Kościuszki 4
3 Miejscowości: Łowicz Wałecki, Kierpnik, Nieradź, Orle oraz kolonie : Chojnice, Gniewosz, Kalinówka, Polne, Zacisze 1
4 Miejscowość Mirosławiec Górny 2
5 Miejscowości: Bronikowo, Hanki, Hanki Kolonia, Jadwiżyn, Próchnowo, Sadowo, Setnica 2
6 Miejscowości: Drzewoszewo, Jabłonowo, Jabłonkowo, Piecnik, Pilów, Toporzyk 2
UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 92 ust.1 Ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa (Dz.U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547 z późn. zm) zmiany granic okręgów wyborczych mogą być dokonywane m.in., jeżeli konieczność taka wynika ze zmiany liczby mieszkańców danej gminy. Liczba mieszkańców Gminy Mirosławiec w ostatnich 4 latach uległa zmniejszeniu o 411 osób. tj. w 2006 r. wynosiła 6.200 osób , na dzień 31.12.2009 r. 5.789 osób. W Mirosławcu Górnym liczba mieszkańców w okręgu zmniejszyła się z 1318 osób w 2006 r. do 902 osób na dzień 31.12.2009 r. ( o 416 osób) W związku ze zmianą liczby mieszkańców w okręgu nr 4 (Mirosławiec Górny), ulega zmniejszeniu liczba radnych wybieranych w okręgu nr 4 z 3 radnych do 2 radnych, natomiast ulega zwiększeniu liczba radnych wybieranych w okręgu nr 2 z 3 radnych na 4 radnych. Zgodnie z art. 92 ust.2 cytowanej wyżej ustawy podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu ustala, na wniosek burmistrza rada gminy według jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do danej rady. Norma przedstawicielska dla Gminy i Miasta Mirosławiec na dzień 31.12.2009 r. r. wynosi 385. Sposób obliczenia mandatów przedstawia się następująco:
Ludność Miasta i Gminy Mirosławiec - 5 789
wg. stanu na dzień 31. 12. 2009 r.
Liczba wybieranych radnych - 15
Norma przedstawicielska = Ludność/liczbę mandatów - 385
Nr okręgu Granice okręgu Ilość mieszkańców w okręgu Ilość mieszkańców / norma przedstawicielska Liczba madatów Liczba radnych wybieranych w okręgu
1 Granica okręgu dla południowej części miasta Mirosławca przebiega wzdłuż ulicy Wolności ( bez posadowionych przy przy niej budynków), do ul. Kościuszki (wraz z nią włącznie)
Miasto Mirosławiec ulice: Akacjowa, 40-lecia PRL, 10-go Lutego Jaśminowa, Jeziorna, Kołłątaja, Kościelna, Kościuszki, Krótka, Kwiatowa, Lipowa, Mickiewicza, Młyńska, Nowa, Ogrodowa, Polna, Plac Wolności, Poznańska, Radosna, Słowackiego, Sprzymierzonych, Staszica, Szkolna, Wałecka, Wąska, Wileńska, Zamkowa.
1662 1662 : 385 4,31 4
2 Granica okręgu dla północnej części Miasta Mirosławca przebiega wzdłuż ulicy Wolności (włącznie) do skrzyżowania z ulicą Kościuszki
Miasto Mirosławiec ulice: Dworcowa, Jaskółcza, Jastrzębia, Księżycowa, Krucza, Leśna, Orla, Parkowa, Słoneczna, Skowronkowa, Spokojna, Tęczowa, Wolności, Żurawia.
1446 1446 : 385 3,575 4
3 Łowicz Wałecki, Kierpnik, Nieradź, Orle i kolonie: Chojnice, Gniewosz, Kalinówka, Polne, Zacisze. 355 355 : 385 0,92 1
4 Mirosławiec Górny. 902 902 : 385 2,34 2
5 Miejscowości ;Bronikowo, Hanki, Hanki Kolonia, Jadwiżyn, Próchnowo, Sadowo, Setnica. 795 795 : 385 2,06 2
6 Miejscowości: Drzewoszewo, Jabłonowo, Jabłonkowo, Piecnik, Pilów, Toporzyk. 629 629 : 385 1,63 2
RAZEM 5 789 x x 15
reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Goska

Radca prawny, prawnik zarządzający Kancelarii Radców Prawnych Goska&Gortat.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »