| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVII/125/12 Rady Gminy Rewal

z dnia 3 lutego 2012 r.

w sprawie zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), Rada Gminy Rewal uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVI/390/10 Rady Gminy Rewal z dnia 26 marca 2010r. w sprawie "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" wprowadza się następujące zmiany:

1. § 13 ust. 1 Regulaminu otrzymuje nowe brzmienie: " W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego, a gdy nie jest to możliwe na podstawie iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza".

2. W § 20 Regulaminu skreśla się treść ust. 2 i ust. 3 staje się ust. 2.

3. Dalsze ustalenia zawarte w uchwale pozostają bez zmian .

§ 2. Zadania wynikające z uchwalonego regulaminu realizowane będą przez firmę Wodociągi Rewal Spółka z o.o. z siedzibą w Pobierowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady


Joanna Drzewińska - Dąbrowska

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »