| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XII/ 97 /2012 Rady Powiatu w Wałczu

z dnia 24 lutego 2012 r.

zmieniająca uchwałę Nr X/88/2003 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z napędem motorowym na zbiornikach wodnych w powiecie wałeckim

Na podstawie art.40 ust.1 i art.40 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1592; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz.1688, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz.1055; z 2007r. Nr 173 poz.1218; z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458; z 2009r. Nr 92 poz.753, Nr 157 poz.1241; z 2010r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675; z 2011r. Nr 21 poz.113, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz.1281) oraz art.116 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25 poz.150; Nr 111 poz.708; Nr 138 poz.865; Nr 154 poz.958; Nr 171 poz.1056; Nr 199 poz.1227; Nr 223 poz.1464; Nr 227 poz.1505; z 2009r. Nr 19 poz.100; Nr 20 poz.106; Nr 79 poz.666, Nr 130 poz.1070, Nr 215 poz.1664; z 2010r. Nr 21 poz.104, Nr 28 poz.145, Nr 40 poz.227, Nr 76 poz.489, Nr 119 poz.804, Nr 152 poz.1018 i 1019, Nr 182 poz.1228, Nr 229 poz.1498, Nr 249 poz.1657; z 2011r. Nr 32 poz.159, Nr 63 poz.322, Nr 94 poz.551, Nr 99 poz.569, Nr 122 poz.695, Nr 152 poz.897, Nr 178 poz.1060, Nr 224 poz.1341) - Rada Powiatu w Wałczu uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/88/2003 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z napędem motorowym na zbiornikach wodnych w powiecie wałeckim wprowadza się następujące zmiany:

1) §3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie chowu, hodowli i połowu ryb posiadających pozwolenie wodnoprawne i podpisaną z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej umowę na korzystanie z wód do celów rybackich - przy wykorzystaniu łodzi motorowych o mocy silnika do 5 KM;"

2) §3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "klubów i organizacji sportowych, Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Wałczu, Centralnego Ośrodka Sportowego w Wałczu w trakcie zajęć treningowych, przy wykorzystaniu łodzi motorowych wyłącznie do asekuracji procesu szkolenia sportowego dyscyplin wodnych na jeziorze Raduń oraz Zdbiczno;"

3) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Wałczu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Bogdan Białas

Załącznik do Uchwały Nr XII/ 97 /2012
Rady Powiatu w Wałczu
z dnia 24 lutego 2012 r.
Zalacznik.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »