| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XX/183/12 Rady Gminy Postomino

z dnia 23 maja 2012 r.

zmieniająca uchwałę Nr XIX/166/12 w sprawie zasad udzielenia oraz rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z roku 2001 Nr 142, poz. 1591, z roku 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z roku 2003 Nr 80, poz. 717i Nr 162, poz. 1568, z roku 2004 Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z roku 2005 Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z roku 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z roku 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z roku 2008Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z roku 2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241,
z roku 2010 Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 oraz z roku 2011
Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z roku 2006 Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z roku 2007 Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238, Nr 191. poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z roku 2008 Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz.1505, z roku 2009 Nr 1 poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz.572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706 oraz z roku 2011 Nr 149, poz. 887) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się treść § 4 uchwały Rady Gminy Postomino Nr XIX/166/12 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielenia oraz rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2012 r.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Postomino i dyrektorom szkół (zespołów szkół) prowadzonych przez Gminę Postomino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jadwiga Krakowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »