| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XX/183/12 Rady Gminy Postomino

z dnia 23 maja 2012 r.

zmieniająca uchwałę Nr XIX/166/12 w sprawie zasad udzielenia oraz rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z roku 2001 Nr 142, poz. 1591, z roku 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z roku 2003 Nr 80, poz. 717i Nr 162, poz. 1568, z roku 2004 Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z roku 2005 Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z roku 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z roku 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z roku 2008Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z roku 2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241,
z roku 2010 Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 oraz z roku 2011
Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z roku 2006 Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z roku 2007 Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238, Nr 191. poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z roku 2008 Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz.1505, z roku 2009 Nr 1 poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz.572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706 oraz z roku 2011 Nr 149, poz. 887) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się treść § 4 uchwały Rady Gminy Postomino Nr XIX/166/12 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielenia oraz rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2012 r.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Postomino i dyrektorom szkół (zespołów szkół) prowadzonych przez Gminę Postomino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jadwiga Krakowska

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria RK Legal

Od 10 lat wspieramy biznes naszych klientów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »