| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVIII/154/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 kwietnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury w Mirosławcu

Na podstawie Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 9-10 , art. 18 ust 2 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591,Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281. ), art. 13 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, z 2011 r. Nr 207, poz. 230) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Mirosławcu Nr XVI/130/12 z dnia 27.02.2012 r. w sprawie zmiany nazwy oraz nadania statutu Ośrodkowi Kultury w Mirosławcu, poprzez:

1) zmianę treści § 5 ust. 1 pkt 1, który otrzymuje brzmienie " prowadzenie edukacji kulturalnej, artystycznej oraz z zakresu ekologii i ochrony przyrody, szczególnie wśród dzieci i młodzieży z uwzględnieniem wychowania przez sztukę",

2) dodanie w § 5 ust. 4 w brzmieniu "W ramach struktury organizacyjnej Ośrodka funkcjonuje dział edukacyjno-wystawienniczy o nazwie : Regionalne Centrum Żubra".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Czech

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »