| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIV/237/2012 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

w sprawie zasad przyznawania stypendium dla wyróżniających się uczniów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. w Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz.142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Celem stypendium jest promowanie w środowisku uczniów, którzy uzyskują wysokie wyniki w nauce oraz wykazują się szczególną aktywnością artystyczną i sportową.

2. Jest to stypendium za pracowitość i umiejętność jak najlepszego wykorzystania swoich zdolności.

3. Stypendium jest formą motywacji uczniów do osiągania jak najwyższych wyników w nauce i innych dziedzinach szkolnych.

4. Stypendium przeznaczone jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

§ 2. 1. Stypendium przyznaje się:

a) uczniom najstarszych klas gimnazjalnych oraz najstarszych klas szkół podstawowych.

b) w szczególnych przypadkach można zgłaszać wybitnie uzdolnionych uczniów z młodszych klas szkół podstawowych i gimnazjalnych.

§ 3. 1. Uczniów do stypendium zgłaszają dyrektorzy szkół.

2. . Dyrektorzy zgłaszają wyróżniających się uczniów w roku szkolnym w liczbie:

a) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Połczynie-Zdroju - 14,

b) Publiczna Szkoła Podstawowa w Bolkowie - 6,

c) Publiczna Szkoła Podstawowa w Toporzyku - 6,

d) Publiczna Szkoła Podstawowa w Redle - 6,

e) Publiczne Gimnazjum w Redle - 6,

f) Publiczne Gimnazjum w Połczynie-Zdroju - 14.

3. Zgłoszenia uczniów przedstawia się w formie pisemnej.

4. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać następujące informacje:

a) nazwę szkoły,

b) imię i nazwisko ucznia,

c) klasę, do której uczęszcza,

d) uzasadnienie szkolnej komisji stypendialnej.

5. Decyzję o wysokości stypendium podejmuje Burmistrz Połczyna-Zdroju.

§ 4. Zgłoszenia uczniów, dyrektorzy przesyłają do Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju na 3 dni przed zakończeniem I semestru i zakończeniem roku szkolnego.

§ 5. 1. Stypendium wręczane jest w trakcie zakończenia I semestru i uroczystego zakończenia roku szkolnego.

2. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach, stypendium może być wręczone w innym uzgodnionym terminie.

§ 6. Środki na wypłatę stypendiów będą ujmowane w uchwale budżetowej Gminy Połczyn-Zdrój.

§ 7. Uczeń otrzymuje list gratulacyjny i stypendium w obecności uczniów danej szkoły oraz jego rodziców.

§ 8. Zastrzega się podanie listy stypendystów w środkach masowego przekazu.

§ 9. Traci moc Uchwała Nr XXIX/256/2008 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie przyznawania stypendium dla wyróżniających się uczniów (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2009 r. Nr 3, poz. 120) .

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Połczyna-Zdroju.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Franciszek Pilip

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Łomozik

Dyplomowany konsultant feng shui

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »