| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIV/237/2012 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju

z dnia 29 sierpnia 2012 r.

w sprawie zasad przyznawania stypendium dla wyróżniających się uczniów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. w Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz.142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Celem stypendium jest promowanie w środowisku uczniów, którzy uzyskują wysokie wyniki w nauce oraz wykazują się szczególną aktywnością artystyczną i sportową.

2. Jest to stypendium za pracowitość i umiejętność jak najlepszego wykorzystania swoich zdolności.

3. Stypendium jest formą motywacji uczniów do osiągania jak najwyższych wyników w nauce i innych dziedzinach szkolnych.

4. Stypendium przeznaczone jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

§ 2. 1. Stypendium przyznaje się:

a) uczniom najstarszych klas gimnazjalnych oraz najstarszych klas szkół podstawowych.

b) w szczególnych przypadkach można zgłaszać wybitnie uzdolnionych uczniów z młodszych klas szkół podstawowych i gimnazjalnych.

§ 3. 1. Uczniów do stypendium zgłaszają dyrektorzy szkół.

2. . Dyrektorzy zgłaszają wyróżniających się uczniów w roku szkolnym w liczbie:

a) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Połczynie-Zdroju - 14,

b) Publiczna Szkoła Podstawowa w Bolkowie - 6,

c) Publiczna Szkoła Podstawowa w Toporzyku - 6,

d) Publiczna Szkoła Podstawowa w Redle - 6,

e) Publiczne Gimnazjum w Redle - 6,

f) Publiczne Gimnazjum w Połczynie-Zdroju - 14.

3. Zgłoszenia uczniów przedstawia się w formie pisemnej.

4. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać następujące informacje:

a) nazwę szkoły,

b) imię i nazwisko ucznia,

c) klasę, do której uczęszcza,

d) uzasadnienie szkolnej komisji stypendialnej.

5. Decyzję o wysokości stypendium podejmuje Burmistrz Połczyna-Zdroju.

§ 4. Zgłoszenia uczniów, dyrektorzy przesyłają do Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju na 3 dni przed zakończeniem I semestru i zakończeniem roku szkolnego.

§ 5. 1. Stypendium wręczane jest w trakcie zakończenia I semestru i uroczystego zakończenia roku szkolnego.

2. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach, stypendium może być wręczone w innym uzgodnionym terminie.

§ 6. Środki na wypłatę stypendiów będą ujmowane w uchwale budżetowej Gminy Połczyn-Zdrój.

§ 7. Uczeń otrzymuje list gratulacyjny i stypendium w obecności uczniów danej szkoły oraz jego rodziców.

§ 8. Zastrzega się podanie listy stypendystów w środkach masowego przekazu.

§ 9. Traci moc Uchwała Nr XXIX/256/2008 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie przyznawania stypendium dla wyróżniających się uczniów (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2009 r. Nr 3, poz. 120) .

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Połczyna-Zdroju.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Franciszek Pilip

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Bem & Wspólnicy

Kancelaria radców prawnych specjalizująca się w prawie medycznym, prawie pracy, prawie rodzinnym oraz prawie nieruchomości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »