| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVI/203/2012 Rady Powiatu w Szczecinku

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających

w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240) - Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Szczecineckiego:

1) Usunięcie roweru wodnego lub skutera wodnego - 50 zł oraz za każdą dobę jego przechowywania - 15 zł;

2) Usuniecie poduszkowca - 100 zł oraz za każdą dobę jego przechowywania - 30 zł;

3) Usuniecie statku o długości kadłuba do 10 m - 120 zł oraz za każdą dobę jego przechowywania - 50 zł;

4) Usunięcie statku o długości kadłuba do 20 m - 150 zł oraz za każdą dobę jego przechowywania - 100 zł;

5) Usunięcie statku o długości kadłuba powyżej 20 m - 200 zł oraz za każdą dobę jego przechowywania - 150 zł.

2. Opłaty określone w ust. 1 są kwotami brutto zawierającymi podatek VAT.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szczecineckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady


mgr Dorota Chrzanowska


Uzasadnienie

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, która określa m.in. zasady i tryb usuwania, przechowywania, wydawania oraz orzekania przepadku statku lub innego obiektu pływającego przeznaczonego lub używanego do uprawiania sportu lub rekreacji.

Ustawa ta nakłada na powiat:

1. Zadania usuwania oraz przechowywania statków lub innych obiektów pływających w strzeżonym porcie, przystani a w przypadku braku dostatecznie bliskiego portu lub przystani na wyznaczonym przez Starostę parkingu strzeżonym.

2. Prowadzenie strzeżonego portu lub przystani, Starosta realizuje ww. zadania przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych lub - jeśli nie utworzy takiej jednostki lub nie rozszerzy zakresu zadań istniejącej jednostce - powierza ich wykonywanie zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych.

W drodze ustawy określone zostają maksymalne dopuszczalne stawki kwot:

a) opłat za usunięcie statku lub innego obiektu pływającego,

b) opłat za przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w strzeżonym porcie lub przystani, a w przypadku ich braku na parkingu strzeżonym wyznaczonym lub zorganizowanym przez starostę.

Wysokość opłat, o których wyżej mowa, ustala corocznie, w drodze uchwały, rada powiatu. Wydanie statku lub innego obiektu następuje dopiero po uiszczeniu obu opłat przez właściciela pojazdu i w tym przypadku powiat, przy uchwaleniu maksymalnych stawek z ustawy, prawdopodobnie uniknie strat z tytułu jego usunięcia.

Ustawa wprowadza nowe regulacje dotyczące postępowania z jednostką pływającą prowadzoną przez osobę znajdującą się w stanie po spożyciu alkoholu, środka działającego podobnie jak alkohol lub pod wpływem środka odurzającego. Z doświadczeń policji wynika, że najczęściej sytuacje takie mają miejsce w okresach letnich, jednak w związku z brakiem regulacji prawnych nie są w stanie wskazać, jaka jest przybliżona liczba takich sytuacji. Samo zjawisko zatrzymania jednostki pływającej z powodów jw. określane jest jako powszechne. Na chwilę obecną starostwa nie mają żadnych doświadczeń, a projektodawcy nie potrafią udzielić starostwom żadnych wskazówek lub wytycznych, stąd przyjęto pogląd, iż właściwym będzie zaproponowanie stawek, które są najwyższymi dopuszczalnymi stawkami wynikającymi z przepisów (m. in. przez analogię do przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym i aktów wykonawczych do ustawy w zakresie usuwania pojazdów z drogi na podstawie art. 50 a i 130 a wskazanej ustawy). Ustalenie opłat na takim poziomie pozwoli na możliwie maksymalne ograniczenie strat, jakie może ponieść starostwo na skutek niemożności wyegzekwowania części należności.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Bem & Wspólnicy

Kancelaria radców prawnych specjalizująca się w prawie medycznym, prawie pracy, prawie rodzinnym oraz prawie nieruchomości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »