| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVIII/186/2012 Rady Powiatu w Białogardzie

z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Białogardzkiego

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1668, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167. poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28. poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281) i art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 45, poz. 271, Dz.U. z 2008 r., Nr 227, poz. 1505; Dz.U. z 2008 r., Nr 234, poz. 1570; Dz.U. z 2009 r., Nr 18, poz. 97; Dz.U. z 2009 r., Nr 31, poz. 206; Dz.U. z 2009 r., Nr 92, poz. 753; Dz.U. z 2009 r., Nr 95, poz. 788; Dz.U. z 2009 r., Nr 98, poz. 817; Dz.U. z 2010 r., Nr 78, poz. 513; Dz.U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679; Dz.U. z 2011 r., Nr 63, poz. 322; Dz.U. z 2011 r., Nr 82, poz. 451; Dz.U. z 2011 r., Nr 106, poz. 622; Dz.U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654; Dz.U. z 2011 r., Nr 113, poz. 657;Dz.U. z 2011 r., Nr 122, poz. 696) Rada Powiatu w Białogardzie, po zasięgnięciu opinii Burmistrzów Miasta Białogard, Miasta Karlino, Miasta Tychowo, Wójta Gminy Białogard oraz Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie, uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Białogardzkiego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Białogardzie.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLVI/236/09 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Białogardzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Henryk Budzyła


Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/186/2012
Rady Powiatu w Białogardzie
z dnia 30 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Huczko

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »