| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIV/233/2013 Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr V/43/2011 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, poz. 230; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013r. poz. 153), art. 6 ust. 12 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r . o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613; z 2010r. Nr 96, poz.620, Nr 225, poz.1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz.747; z 2008r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz.458; z 2010r. Nr 96, poz.620, Nr 226, poz.1475), art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r.Nr 200, poz.1682; z 2002r. Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) oraz art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012 poz. 391, poz. 951; z 2013 r. poz.21, poz. 228) Rada Miejska w Węgorzynie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/43/2011 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 53, poz. 953) wprowadza się zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Zarządza się na terenie Gminy Węgorzyno pobór od osób fizycznych w drodze inkasa: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty targowej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.";

2) w § 3 dodaje się lit. "c" o brzmieniu:

"c) za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 7 % od zainkasowanych kwot.";

3) w § 4 ust. 1 dodaje się punkt 3 o brzmieniu:

"3) § 3 c) wypłacane będzie w terminie do 25 - go dnia każdego miesiąca.";

4) w § 4 ust. 2 dodaje się punkt 3 o brzmieniu:

"3) dla inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dzień następujący po dniu, w którym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa miejscowego , wpłata opłaty winna nastąpić.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jan Mazuro

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Jolanta Ptasińska

Doradca podatkowy, prawnik. Prowadzi kancelarię podatkową.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »