| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIV/234/2013 Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/203/2012 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. l111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, poz. 230 ; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 , Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153 ), oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391; z 2013 r. poz. 21, poz. 228), Rada Miejska w Węgorzynie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/203/2012 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Wojew. Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 2) wprowadza się zmianę § 1 ust. 3, który otrzymuje brzmienie:

""3. Opłatę uiszcza właściciel nieruchomości gotówką w kasie banku mieszczącego się w budynku Urzędu Miejskiego w Węgorzynie, przelewem na rachunek bankowy Gminy Węgorzyno lub za pośrednictwem inkasenta wyznaczonego odrębną uchwałą, z dopiskiem "opłata śmieciowa"."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 lipca 2013 r. i podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jan Mazuro

".

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych "Bochnacki, Bojanowski, Hipsz"

Radcowie prawni

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »