| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XL/435/13 Rady Gminy Mielno

z dnia 29 maja 2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/401/13 Rady Gminy Mielno z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek opłat i sposobu ich pobierania na drogach publicznych na terenie gminy Mielno

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr153 poz. 1271, z 2003 r. Nr 214 poz.1806, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. N172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217 poz. 1281: z 2012r. Nr 149 poz. 887, z 2012r. poz. 567, z 2013r. poz. 153) oraz art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b i art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 , Nr 23 poz. 136, Nr 192 poz. 1381; z 2008 r. Nr 54 poz. 326; Nr 218 poz. 1391, Nr 227 poz.1505; z 2009 r. Nr 19 poz.100 i 101, Nr 86 poz. 720 , Nr 168, poz. 1323; z 2010r. Nr 106 poz. 675, Nr 152 poz. 1018, Nr 225 poz. 1466; z 2011r. Nr 5 poz. 13, Nr 122 poz. 1321, Nr 159 poz. 945, z 2012r. poz. 472, poz.965, poz.1256, poz. 1445 ) Rada Gminy Mielno uchwala , co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/401/13 Rady Gminy Mielno z dnia 28 marca 2013r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania na drogach publicznych na terenie gminy Mielno wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 ust. 1 wprowadza się punkt 9 o brzmieniu: "karta abonamentowa sezonowa PMP (przydomowe miejsce postojowe ) 350,00 zł.

2. W §2 dodaje się ust.6 o brzmieniu: "Wprowadza się opłatę abonamentową sezonową PMP tj. 2 przydomowe miejsce postojowe na jedną posesję - za miesiąc lipiec i sierpień - dla miejsc zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie posesji. Jej wysokość jest stała i w przypadku korzystania z miejsca PMP w okresie krótszym niż wyżej wymieniony, opłata nie ulega zmianie. Karta PMP powinna zawierać nazwę obiektu oraz okres jej obowiązywania".

3. W §2 dodaje się ust. 7 o brzmieniu: "Wykupienie abonamentu nie uprawnia do zastrzeżenia stałego miejsca parkingowego i nie stanowi podstawy do roszczeń wobec Gminy w przypadku braku miejsc parkingowych."

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały Nr XXXVII/401/13 Rady Gminy Mielno z dnia 28 marca 2013r. pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielno.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Chadacz

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Simpkins & Co Solicitors

Jedna z najlepszych firm prawniczych w południowej Anglii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »