| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXIV/507/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie

z dnia 27 czerwca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Koszalin oraz ustalenia opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Koszalin

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Koszalin oraz ustalenia opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Koszalin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) i art. 12 pkt 11, art. 92 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz.595), art. 15 ust. 2 i art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U z 2011r. Nr 5 poz. 13, Nr 228, poz. 1368) Rada Miejska w Koszalinie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/438/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Koszalin oraz ustalenia opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Koszalin, wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały;

2) w załączniku nr 2;

a) § 2 otrzymuje brzmienie: " § 2. Warunkiem korzystania z przystanków jest uzyskanie zezwolenia na korzystanie z przystanków od Gminy Miasto Koszalin - Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie, który sprawuje funkcję zarządcy przystanków wskazanych w załączniku nr 1 do uchwały." ;

b) § 3 otrzymuje brzmienie: " § 3. Zezwolenie, o którym mowa w § 2, udzielane jest na pisemny wniosek operatora lub przewoźnika."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stefan Turowski


Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/507/2013
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA MIASTO KOSZALIN

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Andziak

Księgowy / Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »