| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXI/198/2013 Rady Miejskiej w Maszewie

z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2013

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4. ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594,645) Rada Miejska w Maszewie uchwala, co następuje :

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na rok 2013 o kwotę 141.866,95 w tym: DZ. 758 różne rozliczenia o kwotę 48.602,95 zł w tym: rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 48.602,95 zł. DZ. 900 gospodarka i ochrona środowiska o kwotę 93.264,00 zł w tym: rozdział 90095 pozostała działalność § 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 93.264,00 zł.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na rok 2013 o kwotę 191.400,00 zł w tym: DZ. 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 191.400,00 zł w tym: rozdział 85307 dzienni opiekunowie § 0690 wpływy z różnych opłat o kwotę 191.400,00 zł.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na rok 2013 o kwotę 252.166,95 zł w tym: DZ. 750 administracja publiczna o kwotę 64.000,00 zł w tym: rozdział 75023 urzędy gmin § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 5.000,00 zł, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000,00 zł, § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 19.000,00 zł, § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 3.000,00 zł, rozdział 75095 pozostała działalność § 4100 wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne o kwotę 25.000,00 zł, § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 8.000,00 zł. DZ. 852 pomoc społeczna o kwotę 20.300,00 zł w tym: rozdział 85295 pozostała działalność § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 20.300,00 zł. DZ. 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 148.491,95 zł w tym: rozdział 90003 oczyszczanie miast i wsi § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 15.000,00 zł, rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 11.000,00 zł, rozdział 90095 pozostała działalność § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.683,95 zł, § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 93.264,00 zł, § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 26.544,00 zł. DZ. 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 6.200,00 zł w tym: rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.200,00 zł § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4.000,00 zł. DZ. 926 kultura fizyczna o kwotę 13.175,00 zł w tym: rozdział 92695 pozostała działalność § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.600,00 zł, § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 5.400,00 zł, § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1.175,00 zł.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na rok 2013 o kwotę 301.700,00 zł w tym: DZ. 757 obsługa długu publicznego o kwotę 90.000,00 zł w tym: rozdział 75702 obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego § 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek o kwotę 90.000,00 zł. DZ. 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 211.700,00 zł w tym: rozdział 85307 dzienni opiekunowie § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 17.000,00 zł, § 4120 składki na fundusz pracy o kwotę 3.000,00 zł, § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 158.400,00 zł, § 4220 zakup środków żywności o kwotę 33.000,00 zł , § 4430 różne opłaty i składki o kwotę 300,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Eugeniusz Głowacki

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

ChinskiRaport.pl

Serwis umożliwiający weryfikację chińskich firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »