| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXII/299/2013 Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/194/2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Płoty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594; zm. Dz. U. Z 2013 r. poz. 645) oraz art. 42 ust. 7, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600 , z 2007 r. Nr 17, poz. 95 , Nr 80, poz. 542 , Nr 102, poz. 689 , Nr 158, poz. 1103 , Nr 176, poz. 1238 , Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821 , z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706; z 2012 r. Nr 149, poz.887, Nr 205 poz. 1206, poz. 908 oraz z 2013 r. poz. 1544; z 2014r. poz. 675) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/194/2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Płoty wprowadza się następujące zmiany:

- § 6ust. 1. otrzymuje brzmienie: Obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze prowadzącego zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin ustala się proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Piotr Jasina

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy

związek pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »