| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVII/280/2013 Rady Gminy Karnice

z dnia 3 grudnia 2013 r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póżn. zm.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 z późn. zm.) Rada Gminy Karnice uchwala, co następuje:

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1. Grunty, budynki, budowle oraz ich części:

- zajęte na prowadzenie świetlic, domów kultury,

- zajęte na cmentarze,

- wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej,

- wykorzystywane w zakresie świadczenia pomocy społecznej,

- obiekty związane z działalnością sportową,

- wykorzystywane na cele związane z ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego,

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie obejmują budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

3. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

- grunty, budowle i budynki wykorzystywane na potrzeby oczyszczania ścieków,

- grunty, budowle i budynki związane z prowadzeniem składowisk odpadów komunalnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karnice.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVII/195/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz. 3114).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Przeździęk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »